Viser av

Avdelingsdirektør forvaltning og IKT - Kopinor

Garuda

Kopinors visjon er å være en drivkraft i det kulturelle kretsløpet. Gjennom avtaler sikres alle brukere enkel og lovlig tilgang til åndsverk, samtidig som rettighetshaverne får betalt slik at nye verk kan bli skapt.
Kopinors hovedoppdrag som forvaltningsorganisasjon er å ivareta medlemmenes interesser og sikre vederlag for utnyttelse av utgitte verk. Forvaltningsoppdraget medfører en rekke løpende kjerneoppgaver: inngåelse, vedlikehold og utvikling av kopieringsavtaler, innkreving og fordeling av vederlag, internasjonalt arbeid med gjensidighetsavtaler, samt aktiviteter som understøtter kjernevirksomheten og skaper tillit til arbeidet.
Fornyelse og utvikling er vesentlig for å ivareta oppdraget. I takt med at brukernes behov og samfunnet forandrer seg, ønsker Kopinor å ha et aktivt forhold til endringene. Nye bruksmåter og brukergrupper må identifiseres før nye løsninger skal kunne tilbys. Administrativt arbeid av høy kvalitet, med utnyttelse av både intern og ekstern ekspertise, er en forutsetning for å lykkes.

Kopinor har utviklet og driver den digitale kompendietjenesten Bolk, et verktøy for registrering, klarering og leveranse av digitale innholdsfiler til høyere utdanning. Systemet, som er i bruk ved alle norske universiteter og høgskoler, har de senere årene vært en hovedsatsing for Kopinor.

Gjennom aktivt arbeid for å imøtekomme brukerbehov tar Kopinor de nærmeste årene sikte på å identifisere og utnytte nye muligheter for inntjening innenfor sitt oppdrag.

Kopinor er i utvikling og skal ansette en avdelingsdirektør for forvaltning og IKT. Vi søker en person som evner å se framover og som sammen med resten av ledelsen kan videreutvikle Kopinor som en framtidsrettet tilbyder av gode løsninger. Den rette personen har høyere utdanning, innsikt i digitale trender og erfaring med gjennomføring av endringsprosesser.
Kopinors administrasjon er nylig omorganisert og består av en ledergruppe på fire personer: administrerende direktør og tre avdelingsdirektører (forvaltning og IKT, avtaler og kunder, kunnskap og kommunikasjon). Avdelingsdirektør for forvaltning og IKT vil dermed inngå i ledergruppa og lede en avdeling med sju ansatte innenfor IKT, økonomi, kontoradministrasjon, personal, support, leverandøroppfølging og fordeling av individuelt vederlag. IKT-porteføljen inneholder både standard- og egenutviklede applikasjoner. For rett kandidat vil ansvarsområder kunne tilpasses.

Arbeidsoppgaver:

 • Lede utforming av en IKT-strategi for å understøtte virksomhetens mål gjennom automatisering og digitalisering
 • Bidra aktivt i endringsprosesser
 • Gi råd til beslutningstakere fra et IKT-perspektiv
 • Være en pådriver i gjennomføring av prosjekter
 • Lede avdelingen og motivere og utvikle medarbeidere
 • Drive daglig operativt arbeid i avdelingen

Kvalifikasjoner:

 • Teknologisk interesse og forståelse
 • Forståelse for og innsikt i digitale trender
 • Ledererfaring
 • Prosjektledererfaring og erfaring med gjennomføring av endringsprosesser
 • Forståelse for betydningen av opphavsrett og rettighetsforvaltning
 • Interesse for medier, kultur- og utdanningsspørsmål

Utdanningsretning:

 • Utdanningstittel: Høyere utdanning, master eller tilsvarende

Personlige egenskaper:

 • Være en lagspiller som også kan utfordre virksomheten
 • God til å argumentere og få fram et tydelig budskap
 • Løsningsorientert
 • Aktiv og initiativrik
 • God til å kommunisere og involvere
 • Strukturert, etterrettelig og vant til å dokumentere
 • God helhetsforståelse og godt overblikk
 • Positiv innstilling og vilje til å stå på

Språk:

 • Engelsk
 • Norsk

Vi tilbyr:

 • En sentral og spennende lederstilling med store påvirkningsmuligheter i en virksomhet av stor samfunnsmessig betydning
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Tjenestepensjonsordninger
 • Attraktive kontorlokaler i sentrum
 • Lunsjordning
 • IA-bedrift

Kopinor er en organisasjon av opphavsmenn og utgivere i til sammen 22 medlemsorganisasjoner. Kopinor forhandler og inngår avtaler om kopiering og annen bruk av åndsverk i skoleverket, universiteter og høgskoler, statlig og kommunal administrasjon, kirker og trossamfunn og store deler av organisasjons- og næringslivet. Gjennom avtalene får brukerne rett til bl.a. innskanning, digital lagring og intern distribusjon av opphavsrettslig beskyttet materiale. Avtalene inngås på vegne av norske og utenlandske rettighetshavere og omfatter både digital kopiering og fotokopiering. Vederlaget for kopiering blir fordelt til rettighetshaverne.

Kopinor har 23 ansatte, og administrasjonen holder til i Stortingsgata 22 i Oslo.

 
Relaterte stillinger
Det er for tiden ingen prioriterte stillingsannonser publisert på denne siden. Skriv inn søkeord i feltet ovenfor for å søke blant alle stillingsannonser, eller klikk her for å gå til førstesiden.