Helse Vest

HelseVest

Helse Vest

Telefon:
+47 51 96 38 00
E-post adresse:
Org. nummer:
983 658 725
Sosiale medier:
LinkedInFacebookTwitter

Helse Vest sørgjer for at dei rundt 1 million innbyggjarane i regionen får dei spesialisthelsetenestene dei har krav på.
Det er 5 helseføretak i regionen.
Helse Vest RHF eig dei fem helseføretaka i regionen og er konsernleiing for føretaksgruppa
Helse Vest eig itillegg IKT-selskapet Helse Vest IKT AS.
Ledige stillinger og jobber
Side av
Side av
Det er for tiden ingen stillingsannonser publisert på denne siden.

HelseVest