Viser av

HMS inspektør - menneskelig ytelse og utdanning

Luftfartstilsynet

Luftfartstilsynet har ledig en stilling som HMS inspektør. Stillingen tilhører seksjon for menneskelig ytelse og utdanning i Luftfartstilsynets fagavdeling.Vår nye medarbeider kan se frem til en selvstendig jobb med mange utfordringer og spennende oppgaver.
Luftfartstilsynet har tilsynsansvar med arbeidsmiljøet for besetningsmedlemmer på norske baser i sivil luftfart. Luftfartstilsynet har spisskompetanse innen arbeidsrett og arbeidsmedisin i luftfart og samarbeider med Arbeidstilsynet og deres fagpersoner i arbeidsmiljørettede oppgaver. Vår nye HMS inspektør skal bidra i grensesnittet arbeidsmiljø og flysikkerhet og blir sentral i å utvikle arbeidstilsynsfunksjonen.

Luftfartstilsynets kulturverdier er åpenhet, samarbeid, respekt og profesjonalitet. Vår nye medarbeider forutsettes å etterleve kulturverdiene i Luftfartstilsynets tjeneste. Medarbeidere i Luftfartstilsynet kan ikke benytte rettigheter fra tidligere arbeidsgivere, som er i strid med Luftfartstilsynets interesser.

Arbeidsoppgaver:

 • Inngå i tverrfaglig tilsynslag og drive tilsyn med at virksomheter med besetningsmedlemmer på norske baser følger arbeidsmiljølovens krav
 • Utvikle Luftfartstilsynets arbeidsmiljøtilsynsfunksjon
 • Bidra til regelverksutvikling innenfor arbeidsmiljøområdet
 • Rådgivning om regelverk, relevante arbeidsmiljøfaktorer og bransjespesifikke arbeidsmiljøutfordringer
 • Kartlegging og oppfølging av arbeidsrelaterte hendelser og ulykker
 • Representere Luftfartstilsynet i nasjonale samarbeidsfora innenfor fagfeltet herunder trepartssamarbeidet i bransjen
 • Kommunikasjon og samarbeid med aktører i luftfarten og med relevante myndigheter
 • Delta i utviklingen av seksjonen og Luftfartstilsynet forøvrig

Kvalifikasjoner:

 • Høyere relevant utdanning
 • Relevant erfaring
 • Inngående kunnskap og erfaring fra HMS arbeid
 • God kjennskap til gjeldende regelverk
 • Erfaring fra arbeid i verneorganisasjon vil bli vektlagt
 • Erfaring fra sivil luftfart er en fordel
 • Erfaring fra tilsynsvirksomhet og/eller revisjonsvirksomhet er en fordel
 • Luftfartstilsynet krever at stillingsinnehaver gjennomfører de kompetansetiltak som anses nødvendig for å kunne fungere fullt ut i stillingen. Slike kompetansetiltak dekkes i sin helhet av virksomheten

Personlige egenskaper:

 • Ha evne til å arbeide systematisk og selvstendig
 • Ha evne til å se detaljenes betydning i helheten
 • Ha evne til å ta initiativ, være fleksibel og løsningsorientert
 • Være ansvarsbevisst og serviceinnstilt
 • Være kontaktskapende og god til å samarbeide
 • Ha evne til å lytte og formidle budskap på en enkel måte
 • Være utviklingsorientert og har evne til å omsette erfaringer til ny læring og forbedringer
 • Du har høy integritet og rolleforståelse som offentlig statstjenestemann

Språk:

 • Engelsk
 • Norsk

Vi tilbyr:

 • Interessante og utfordrende oppgaver i en seksjon med engasjerte medarbeidere som har bred og variert kompetanse
 • Nært samarbeid med andre faggrupper og dialog med luftfartsaktørene
 • Gode utviklingsmuligheter
 • Godt og inkluderende arbeidsmiljø med dyktige kolleger
 • Lønn iht. kvalifikasjoner som seniorrådgiver etter statens regulativ i lønnsspenn 65-74 som per tiden utgjør fra kr. 563.500 - 671.600,- avhengig av kvalifikasjoner
 • Fra lønnen trekkes to prosent pensjonsinnskudd til Statens Pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstidsordning
 • Treningsrom og tilskudd til trening
 • Parkeringsgarasje
 • Kantine
 • Det er et personalpolitisk mål at arbeidsstaben skal gjenspeile befolkningssammensetningen generelt både når det gjelder kjønn og kulturelt mangfold. Derfor oppfordres spesielt kvinner og personer med minoritetsbakgrunn til å søke
 • Opplysninger om søkerne kan bli gjort offentlig selv om søkerne har bedt om unntak fra offentlighet. Dersom anmodning om unntak fra offentlighet ikke blir tatt til følge, får søkeren varsel om dette
 • Den som tilsettes må videre godta endringer i organisasjonstilknytning, tjenestested, arbeids- og ansvarsområde som følge av eventuelle omorganiseringer

Luftfartstilsynet er norsk tilsynsmyndighet for sivil luftfart. Luftfartstilsynet er et selvstendig og uavhengig forvaltningsorgan som er direkte underlagt Samferdselsdepartementet. Luftfartstilsynet har ansvar  for gjennomføring av internasjonalt regelverk og utvikling av øvrig nasjonalt regelverk innen sivil luftfart.

Luftfartstilsynet fører tilsyn med at aktørene i norsk luftfart følger gjeldende regelverk. For å sikre at dette skjer fører Luftfartstilsynet tilsyn med blant annet flyselskaper, flyverksteder, flyskoler, luftfartøy, sertifikatinnehavere, lufthavner og landingsplasser for helikoptre.

 
Relaterte stillinger
Det er for tiden ingen prioriterte stillingsannonser publisert på denne siden. Skriv inn søkeord i feltet ovenfor for å søke blant alle stillingsannonser, eller klikk her for å gå til førstesiden.