Viser av

Politioverbetjent / spesialist tilretttelagt avhører - Stovner politistasjon, Etterforskningsavsnittet

Politiet, Oslo politidistrikt

Oslo politidistrikt ønsker å styrke arbeidet med tilrettelagte avhør i saker med vold i nære relasjoner. Med bakgrunn i dette er det opprettet tre faste stillinger som politioverbetjent/spesialist tilrettelagt avhører.

De som tilsettes skal ha fagansvar og gjennomføre tilrettelagte avhør i familievoldssaker i Oslo politidistrikt. Kvalitetssikre etterforskningsskritt i forkant av tilrettelagte avhør. Vedkommende skal også bistå med planlegging, oppfølging og evaluering av tilrettelagte avhør og aksjonssaker.

Som medarbeider i politiet kjennetegnes du som modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på. I vår vurdering av kandidater vil vi også vektlegge disse verdiene.

I forbindelse med nærpolitireformen tas det forbehold om eventuelle endringer for stillingen.

Jf. offentleglova kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om skjerming.

Attester og vitnemål tas med til intervju, men det er ønskelig at disse også vedlegges søknad og CV elektronisk.

Arbeidsoppgaver:

 • Bistand til samtlige politistasjoner i Oslo med tilrettelagte avhør i familievoldssaker på en mest mulig effektiv og kvalitativ måte
 • Planlegge og gjennomføre tilrettelagte avhør iht lover, forskrifter og instrukser
 • Ressursperson i initialfasen hvor det er aktuelt med tilrettelagte avhør og bistå samtlige geografiske driftsenheter med å kvalitetssikre nødvendige etterforskningsskritt i forkant av tilrettelagte avhør
 • Koordinator mellom familievoldsgruppene på stasjonene, ansvarlige avhørsledere, berammingsansvarlig ved Stovner pst, Barnehuset og andre naturlige samarbeidspartnere
 • Oppdatere og videreutvikle fagfeltet, samt søke forbedringspunkter for å opprettholde kvalitet og effektivitet
 • Ved ledig kapasitet - støtte familievoldsavsnittet med etterforskning

Kvalifikasjoner:

 • Bestått grunnutdanning ved politi(høg)skole
 • Bestått utdanning som tilrettelagt avhører
 • Fordel med relevant etterutdanning fra politietaten, politi(høg)skole eller eksterne utdanningsinstitusjoner
 • Må ha bred erfaring fra politiet, spesielt etterforskning, samt solid erfaring med tilrettelagte avhør
 • Ønskelig med gode evner og kompetanse innenfor taktisk etterforskning i saker hvor tilrettelagt avhør er påkrevet
 • Ønskelig med etterforskningserfaring fra familievold- og sedelighetssaker, samt erfaring fra sekvensielle avhør
 • Veiledererfaring er ønskelig

Personlige egenskaper:

 • Personlig egnethet
 • Høy motivasjon for oppgaveløsningen og reultatorientert
 • Bør beherske engelsk skriftlig og muntlig. Fordel med språkkunnskaper utover dette
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne
 • Være nytenkende, positiv, lojal og jobbe systematisk, strukturert, selvstendig og effektivt.
 • Ha evne til å prioritere og være beslutningsdyktig
 • Må ha særdeles gode samarbeidsevner, samt evner og interesse for faglig utvikling, kommunikasjon og oppgaveløsning innen eget spesialfelt
 • Det er krav om plettfri vandel. Politiattest (uttømmende og utvidet) må fremlegges

Vi tilbyr:

 • Avlønning som SKO 287 politioverbetjent/spesialist, kr. 563 500 - 567 100 + funksjonstillegg som tilrettelagt avhører. Ved særskilt kompetanse kan høyere lønn vurderes.

Politiets viktigste oppgave er å sørge for borgernes trygghet. Det søker vi å oppnå gjennom målrettet kriminalitetsforebygging, en effektiv kriminalitetsbekjempelse og robuste beredskapsordninger. Vi er mer enn 3000 medarbeidere som samlet bidrar inn i dette arbeidet. Oppgaven med å sikre hovedstadens ulike institusjoner og aktiviteter er i tillegg en grunnleggende del av vårt spennende arbeid.

Vi går på jobb for å sikre trygghet for distriktets borgere. Vi skal være et politi for alle og våre tjenester skal være bygget på ansvarlighet, åpenhet og ærlighet.

Et viktig personalpolitisk mål er å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandringsbakgrunn. For mer informasjon, se www.politi.no

 
Relaterte stillinger
Det er for tiden ingen prioriterte stillingsannonser publisert på denne siden. Skriv inn søkeord i feltet ovenfor for å søke blant alle stillingsannonser, eller klikk her for å gå til førstesiden.