Diakonhjemmet sykehus

diakonhjemmet leger

Diakonhjemmet sykehus

Besøksadresse:
Diakonveien 12, 0370 Oslo
Telefon:
22 45 15 00
E-post adresse:
Sosiale medier:
FacebookYoutubeInstagram

Diakonhjemmet Sykehus er et ideelt non-profit aksjeselskap heleid av Diakonhjemmet, en stiftelse innen Den norske kirke. Sykehuset har driftsavtale med det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst RHF.

Vi liker å si at sykehuset er stort nok til å være faglig dyktig og lite nok til å være fleksibelt og innovativt. Kjerneverdiene våre er respekt, kvalitet, tjeneste og rettferdighet. Vi skal ta godt vare på både pasientene og hverandre.
Rundt 1 600 ansatte arbeider ved sykehuset, fordelt på 1 350 stillinger. Sykehuset har både somatiske og psykiatriske funksjoner. Tverrfaglig samarbeid er et ledende prinsipp for behandlingen som tilbys sykehusets pasienter.
Diakonhjemmet Sykehus har funksjon som lokalsykehus for ca 135 000 innbyggere i bydelene Ullern, Frogner og Vestre Aker innen indremedisin, generell kirurgi og psykiatri. I revmatologi og revmakirurgi har sykehuset i tillegg sentral- og regionsykehusfunksjon for hele Helse Sør-Øst. Fra januar 2014 har sykehuset avlastet Ahus med akuttpasienter fra bydelene Alna, Grorud og Stovner.
De somatiske avdelingene, avdelinger for kliniske servicefunksjoner og sykehusadministrasjonen holder til på Steinerud i nærheten av Majorstuen.
De psykiatriske avdelingene ligger på Vinderen (Voksenpsykiatrisk avdeling, BUP Vest og Senter for Psykofarmakologi) og Tåsen (Alderspsykiatrisk avdeling).
Vil du bli bedre kjent med oss? Se intervju med vår adm.dir Anders Mohn Frafjord
Ledige stillinger og jobber
Side av
Side av
Det er for tiden ingen stillingsannonser publisert på denne siden.