politi_topbanner3

Politijobb.no - stedet for de spennende jobbene

 

Alle enheter benytter i dag en felles rekrutteringsløsning for å utlyse ledige stillinger og håndtere rekrutteringsprosessene. Her på Politijobb.no finner du en samlet oversikt over enhetenes utlyste stillinger med elektronisk søknad, og du finner også litt informasjon om hver enkelt arbeidsplass.

 

Registrere/Oppdatere CV

 

Du benytter samme CV hver gang du søker en stilling hos de distriktene/enhetene som benytter løsningen. Registrerer du CVen i tilknytning til en utlyst stilling kan du senere benytte samme CV dersom du søker jobb i et annet distrikt/enhet. Ingen andre enn politiet selv har tilgang til informasjonen du lagrer.


 
Stillinger
Side av
Side av
Det er for tiden ingen ledige stillinger