Personvernpolicy

Personvernpolicy

November 2012

1. GENERELT

Nettsidene du nå er i ferd med å bruke eies og driftes av Webcruiter AS (Webcruiter). Følgende Personvernpolicy gjelder for din bruk av våre nettsider www.jucan.no (med undersider). Ved å bruke disse nettsidene anses du for å ha akseptert vår Personvernpolicy.

Webcruiter tar hensyn til ditt personvern og behandler alle opplysninger i samsvar med personopplysningsloven. Vår Personvernpolicy skal informere deg om hvordan vi behandler personlige opplysninger om deg som du oppgir ved bruk av våre nettsider. Den gjelder ikke for eventuelle opplysninger vi innhenter på annen måte.

Våre nettsider inneholder lenker til andre nettsider som vi ikke har kontroll over. Webcruiter er ikke ansvarlig for håndteringen av og retningslinjer for personvern på nettsider som du velger å klikke deg inn på fra vår side. Vi oppfordrer deg til å gjennomgå slike andre nettsiders personvernpolicyer for å få informasjon om hvordan disse innhenter, bruker og utleverer dine opplysninger.

2. BRUK AV DINE OPPLYSNINGER

Informasjon og data innhentes kontinuerlig på våre nettsider gjennom bruk av informasjonskapsler ("cookies") og øvrige tekniske mekanismer. Webcruiter behandler besøksopplysninger. Dette er opplysninger som serveren genererer automatisk om IP-adresse, hvilke sider som er lastet ned, tidspunkt, hvilken side du kom fra, type nettleser og operativsystem. I tillegg behandles informasjonskapsler, som er datapakker som sendes fra Jucan til din datamaskin.

Dersom du foretar søk, vil Webcruiter behandle søkeopplysninger (søkebegrep, tidspunkt, IP-adresse). Dersom du registrerer deg (brukernavn og passord), vil WebCruiter også behandle de opplysninger som du fyller inn i registreringsskjemaet.

Besøksopplysninger og søkeopplysninger brukes kun for å utarbeide anonymiserte oversikter som benyttes for drift og videreutvikling av nettsidene.

Informasjonskapsler og øvrige tekniske mekanismer brukes for å tilpasse nettsidene til din bruk og dine innstillinger, samt til å gjennomføre anonymiserte undersøkelser om brukeradferd på nettsidene.

Opplysninger som fylles inn ved registrering i (brukernavn og passord) brukes kun til å administrere tjenestene. Din e-postadresse brukes ikke til å sende deg reklame.

Webcruiter vil ikke dele dine personopplysninger med noen utenforstående.

2.1 Cookies

Du har mulighet til å godta eller avvise cookies når som helst. De fleste nettlesere godtar cookies automatisk, men du kan som oftest innstille din nettleser slik at den avviser alle cookies dersom du ønsker dette. Alternativt kan du stille inn nettleseren slik at den gir deg beskjed hver gang en cookie foreslås. På denne måten kan du godta eller avvise cookies på individuell basis. Hvis du velger å avvise cookies kan dette imidlertid hindre våre nettsiders ytelse og påvirke din opplevelse av nettsidene negativt.

Les mer om cookies på www.allaboutcookies.org.

2.2 Web Beacons

Jucans nettsider kan inneholde elektroniske bilder kjent som "web beacons" (også kalt single pixel gifs) som gjør oss i stand til å telle antall brukere som har besøkt disse sidene og å yte co-branded services. Web beacons benyttes ikke til å komme inn på din personlige informasjon på nettsidene, men er en teknikk vi bruker for å samle statistikk om bruken av vår nettside.

Web beacons samler kun en begrenset mengde informasjon, herunder en cookie, tid og dato for når siden ble besøkt, og en beskrivelse av siden web beacon befinner seg på.

Ettersom web beacons innebærer det samme som enhver annen innholdsforespørsel på mottaker-siten, kan man ikke velge dem bort eller avslå dem. De kan imidlertid deaktiveres ved enten å fjerne dem eller endre cookie-innstillingene i nettleseren din.

Tredjeparter har ikke tillatelse til å bruke web beacons på Jucans nettsider.

2.3 Clicktale

Webcruiter benytter analyseverktøyet Clicktale på Jucan. Gjennom dette verktøyet blir et begrenset utvalg tilfeldige brukere valgt ut, og informasjon om disse brukernes bruk av siden – herunder musebevegelser og klikk, scrolling og tastetrykk – blir lagret. Eventuell tekst du har lagt inn på siden, for eksempel i utfyllingsfelter, vil kun vises i kryptert form slik at opplysningene anonymiseres og ikke knyttes til deg.

Du kan reservere deg mot å bli valgt ut til analyse av Clicktale her: www.clicktale.net/disable.html

3. SIKKERHET

Webcruiter har implementert alle nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre din personlige informasjon fra å bli borte eller fra uautorisert tilgang, bruk, endring eller distribusjon. Webcruiter sletter opplysningene når lagring ikke lenger er nødvendig ut fra det formål opplysningene er innhentet for.

4. INFORMASJON OM, OPPDATERING OG SLETTING AV DINE PERSONOPPLYSNINGER

Det følger av personopplysningsloven at du har rett til å kreve opplysninger om hvilke personopplysninger vi har lagret om deg. Ta kontakt med oss på jucan.info@webcruiter.no dersom du ønsker slikt innsyn.

Vi ønsker å sikre at opplysningene vi har om deg er nøyaktig og oppdatert. Ta kontakt med oss dersom du tror informasjonen vi har er feil eller ufullstendig, så vil vi rette eller oppdatere informasjonen.

5. ENDRINGER AV PERSONVERNPOLICY

Vår Personvernpolicy vil kunne bli oppdatert med jevne mellomrom. Den oppdaterte versjonen trer i kraft umiddelbart ved publisering. Din bruk av våre nettsider reguleres til enhver tid av den versjonen som er publisert på brukstidspunktet.

6. KONTAKTINFORMASJON

Webcruiter AS, organisasjonsnummer 985 360 421
Tevlingveien 23, 9.etg., 1081 Oslo
Telefon sentralbord: 22 30 11 50
Telefon kundestøtte: 22 30 11 52
E-post: jucan.info@webcruiter.no