Brukervilkår

Brukervilkår

 

November 2012

  

Jobbsøkertjenesten du nå er i ferd med å bruke eies og driftes av Webcruiter AS. Følgende vilkår gjelder for din bruk av våre nettsider www.jucan.no, (med undersider). Ved å bruke disse nettsidene anses du for å ha akseptert vilkårene.

1. RETTIGHETER

Vi innehar alle rettigheter (herunder opphavsrettigheter og varemerkerettigheter) til tekst, bilder, grafikk, lyd og annet materiale på våre nettsider. Du har ikke rett til å kopiere eller for øvrig benytte slikt materiale utover det som eventuelt er nødvendig for bruke våre nettsider.

2. LENKING

Våre nettsider kan inneholde lenker til andre nettsider, også nettsider som ikke eies eller drives av oss, for eksempel potensielle arbeidsgiveres sider. Vi gjennomfører ingen kontroll av slike eksterne nettsider og har ikke ansvar for deres innhold.

3. PERSONVERN

Webcruiter tar hensyn til ditt personvern og behandler alle personopplysninger i samsvar med personopplysningsloven. Webcruiter vil ikke dele dine personopplysninger med noen utenforstående. Ved å ta i bruk tjenesten samtykker du til at Webcruiter kan behandle dine personopplysninger. Du samtykker også til at Webcruiter kan ta kontakt med deg per e-post for det formål å informere om, forbedre eller videreutvikle tjenesten. Når det gjelder rettigheter og forpliktelser etter personopplysningsloven er det din potensielle arbeidsgiver (Webcruiters kunde) som er behandlingsansvarlig, og som derfor er ansvarlig overfor deg for å overholde personopplysningslovens regler.

Se vår Personvernpolicy for informasjon om beskyttelse av ditt personvern ved bruk av våre nettsider.

4. BRUKERGENERERT MATERIALE

For å kunne søke på stillinger gjennom www.jucan.no vil du kunne bli bedt om å laste opp tekst, bilder eller annet materiale til løsningen.

Du forblir eier av, og ansvarlig for, alle data som lastes opp gjennom www.jucan.no

Gjennom å laste opp data gir du Webcruiters kunde (potensielle arbeidsgivere) en lisens til å bruke (kopiere og gjøre tilgjengelig) materialet i den utstrekning formålet med din opplasting tilsier.

Du kan når som helst trekke denne lisensen tilbake ved å henvende deg skriftlig til Webcruiters kunde (din potensielle arbeidsgiver), eller ved å bruke eventuell funksjonalitet på nettsiden for sletting av opplastet materiale eller sletting av brukerprofil.

Du innestår for å ha retten til materialet som du laster opp, slik at tredjeparts rettigheter ikke krenkes. Du innestår også for at materialet ikke er i strid med gjeldende lov.

Vi gjennomfører ingen kontroll av materialet som lastes opp og har ikke noe ansvar for dette. Vi forbeholder oss retten til å fjerne materialet som er lastet opp på eget initiativ eller dersom det kommer krav om dette fra tredjeparter eller myndigheter.

5. ANSVARSBEGRENSNING

Vi gir ingen garantier for at du kan bruke våre nettsider (som blant annet er avhengig av din hardware og software). Så lenge det ikke følger av lov, er vi ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tap som eventuelt oppstår som følge av bruk av våre tjenester på www.jucan.no.

6. ENDRINGER AV BRUKSVILKÅRENE

Disse bruksvilkårene vil kunne bli oppdatert med jevne mellomrom. De oppdaterte vilkårene trer i kraft umiddelbart ved publisering. Din bruk av våre nettsider reguleres til enhver tid av den versjonen som er publisert på brukstidspunktet.

7. KONTAKTINFORMASJON

Webcruiter AS, organisasjonsnummer 985 360 421
Tevlingveien 23, 9.etg., 1081 Oslo
Telefon sentralbord: 22 30 11 50
Telefon kundestøtte: 22 30 11 52
E-post: jucan.info@webcruiter.no