kirke_topbanner

Kirkejobb.no - stedet for de spennende jobbene

 

Alle bispedømmeråd i Norge benytter idag en felles rekrutteringsløsning for å utlyse ledige stillinger og håndtere rekrutteringsprosessene.

Kirkelig fellesråd finnes i alle kommuner, og er det kirkelige organet som er arbeidsgiver for alle som arbeider i menighetene i Den norske kirke. Prestene er et unntak, for de har staten som arbeidsgiver, men alle som arbeider med trosopplæring, kirketjenere, kirkegårdsarbeidere, kirkemusikere, diakoner, kontorsekretærer, kirkeverger har kirkelig fellesråd som arbeidsgivere. 
Flere av fellesrådene i Norge benytter idag en felles rekrutteringsløsning for å utlyse ledige stillinger og håndtere rekrutteringsprosessene. 

Her på KirkeJobb.no finner du bispedømmeråd og fellesrådenes utlyste stillinger med elektronisk søknadsadministrasjon, og du finner informasjon om hver enkelt arbeidsplass.

Registrere/Oppdatere CV

Registrerer du CVen i tilknytning til en utlyst stilling kan du senere benytte samme CV dersom du vil søke jobb hos andre bispedømmer eller fellesråd. Ingen andre enn kirken selv har tilgang til informasjonen du lagrer.

Benytter ikke bispedømmet eller fellesrådet WebCruiter, kan du skrive ut din registrerte CV eller sende den på e-post.

Enkelte stillinger vil inntill videre kunne utlyses på gammel måte under det aktuelle fellesrådets sine hjemmesider. For å søke hos de fellesrådene som ikke deltar i prosjektet, henvises det til hvert enkelt fellesråd sine ledig stilling sider på www.kirken.no.


 
Stillinger
Side av
Side av
Det er for tiden ingen stillingsannonser publisert på denne siden.