Viser av

Kapellan i Østre Borgesyssel prosti med primært tjenestested Askim sokn

Den norske kirke, Borg bispedømme

Det er ledig stilling i 100% som kapellan i Borg bispedømme, Østre Borgesyssel prosti med Askim sokn som primært tjenestested.

Askim kommune har ett sokn med ca. 10 200 kirkemedlemmer. Folketallet er litt i underkant av 16000. Byen er et industri- og handelssenter med noe jordbruk utenfor sentrumsområdet. Askim kommune er bland landets 14 største innvandrerkommuner. Askim er stasjonsby på jernbanens Østre linje, og E-18 går gjennom kommunen. Avstanden til Oslo er ca. 5 mil, og mange av byens innbyggere pendler til hovedstaden. Vakre naturområder og gode muligheter for friluftsliv finnes i og rundt kommunen.

Askim menighet har en stor og allsidig stab i gode kontorlokaler like ved Askim kirke og Askim kapell. Foruten kapellan, er det sokneprest, menighetsprest (50%), kantor, kirkeverge, diakon, diakoniarbeider, 2 sekretærer, 3 kirkegårdsarbeidere, 2 trosopplæringsarbeidere og ungdomsarbeider. Menigheten driver barnehage samt Kirkekro i Askim sentrum, og har mange frivillige medarbeidere.

Askim kirke er en korskirke fra 1878 med ca 450 sitteplasser. Det feires gudstjenester i Askim kirke alle søn- og helligdager. En del av menighetens aktiviteter foregår på Grøtvedt menighetssenter, ca. 2 km fra kirken. De fleste av soknets gravferder foregår fra Askim kapell, som ligger like ved Askim kirke.

Soknepresten leder prestetjenesten i soknet. Sokneprest, kapellan og menighetsprest forretter gudstjenester etter oppsatt arbeidsfordelingsplan. Det samme gjelder ansvar for de kirkelige handlinger; i 2016 var det 58 dåp, 75 konfirmanter, 9 vigsler og 128 gravferder i soknet. Kapellanen vil sammen med ungdomsarbeider ha hovedansvar for planlegging og gjennomføring av konfirmantarbeidet, samt et særlig ansvar for ungdoms- og trosopplæringsarbeid for fasen 15-18 år.

Det er 7 skoler i soknet. Kapellanen har hovedansvar for å lede skole-kirkesamarbeidet. Det holdes skolegudstjenester i Askim kirke før jul. Det samme gjelder for barnehagene. For barnehagene arrangeres det også påskevandring og pinsefest i kirken. Trosopplæringsarbeiderne har ansvar for oppfølgning av barnehagene.

Kapellanen inngår i turnus sammen med de øvrige prestene og diakon hva gjelder andakter på Løkentunet sykehjem.

Askim menighets visjon er: «I Askim menighet vil vi møte alle mennesker med tro, håp og kjærlighet. Vi vil skape mer himmel på jord». Menighetsrådet har vedtatt en rekke mål og satsningsområder for 2016-2026. Blant annet er det fokus på å bygge felleskap rundt gudstjenester og opprette diakonale tiltak og tilbud for barn, ungdom og familier.

Askim menighet har et godt samarbeid med de frivillige misjonsorganisasjonene og de andre menighetene i byen.

Målform i kirke og skole er bokmål.

Kvinner oppfordres til å søke.

Tilsetting skjer i henhold til gjeldende regelverk. Stillingsinnehaver må forholde seg til de endringer som måtte komme som følge av tjenesteordning for menighetsprester.

Politiattest (Barneomsorgsattest) vil bli avkrevd.

Arbeidsoppgaver:

 • Gudstjenester, andakter og kirkelige handlinger
 • Hovedansvar for konfirmantarbeidet sammen med ungdomsarbeider
 • Hovedansvar for skole-kirke samarbeidet.
 • Menighetsbyggende arbeid
 • Delta i trosopplæringsarbeidet med størst fokus på aldersgruppen 15-18 år
 • Delta i arbeidsveiledning
 • Selvstendig faglig og åndelig utvikling i henhold til ordinasjonsløftet

Kvalifikasjoner:

 • Medlemskap i Den norske kirke

Utdanningsnivå:

 • Cand.theol - profesjonsstudium teologi (etter 2004)
 • Praktisk teologisk utdanning
 • Cand.theol - eksklusiv praktisk teologisk utdanning (før 2004)

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsegenskaper kombinert med evne til å arbeide selvstendig
 • God orden og gjennomføringsevne
 • God arbeidskapasitet
 • Gode kommunikative evner
 • Det er ønskelig med erfaring fra trosopplæringsarbeid og ungdomsarbeid
 • Positiv og fleksibel
 • Personlig egnethet vil bli tillagt vekt

Vi tilbyr:

 • Stillingen lyses ut i lønnsgruppe 0922, kapellan etter KAs lønnsregulativ (kr 440.200-583.700)
 • Pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse
 • Godtgjøringer etter gjeldende regelverk
 • Åndelig veiledning
 • Bedriftshelsetjeneste

Askim kirke

Østre Borgesyssel prosti ligger syd/øst i Borg bispedømme og består for tiden av 14 sokn i 7 fellesråds-områder.  Prostiet omfatter kommunene Askim, Trøgstad, Eidsberg, Rakkestad, Marker, Rømskog og Aremark. Folketallet er i overkant av 40 000 innbyggere. Østre Borgesyssel prosti har vakre og varierte naturområder, skog, innsjøer og åpent kulturlandskap. Prostiet er avgrenset mot Glomma i vest og riksgrensen til Sverige i øst. Det er for tiden 12 menighetsprester og en fengselsprest i tjeneste i prostiet. Prestene møtes jevnlig til faglig fellesskap. Presteskapet tilbyes organisert retrett en gang pr år.

 

 
Relaterte stillinger
Det er for tiden ingen prioriterte stillingsannonser publisert på denne siden. Skriv inn søkeord i feltet ovenfor for å søke blant alle stillingsannonser, eller klikk her for å gå til førstesiden.