Viser av

Menighetspedagog i 100 % stilling - Elverum kirkelige fellesråd

Den norske kirke, Elverum kirkelige fellesråd

Vi søker etter en kreativ, målbevisst person til å videreutvikle og gjennomføre undervisning for barn og unge i kirka.
Trosopplæringstilbudet i Elverum er bygget opp over 11 år, og drives etter lokal læreplan.
Målet er å gi barn og unge fra 0-18 år tilhørighet til kirka og det som skjer der. Det drives et utbredt og godt samarbeid med barnehager og skoler i kommunen.

Arbeidsoppgaver:

 • Menighetspedagogene planlegger, utvikler og gjennomfører trosoppplæringstiltak for barn og unge 0 -18 år.
 • Den som tilsettes arbeider ut fra lokale planer vedtatt av menighetsrådene.
 • Stillingen innebærer formidling og undervisning, utvikling av materiell og informasjonsarbeid.
 • Den som ansettes vil samarbeide med kirkens øvrige ansatte og menighetenes trosopplæringsutvalg.
 • Rekruttere og veilede frivillige.
 • Den som tilsettes må kunne arbeide selvstendig. Noe kvelds- og helgearbeid må påregnes.

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning på høgskole-/universitetsnivå, gjerne med pedagogikk og kristendom i fagkretsen
 • Erfaring fra arbeid med barn og unge.
 • Beherske norsk godt, både skriftlig og muntlig. Erfaring med bruk av ulike dataverktøy.
 • Den som tilsettes er medlem av Den norske kirke. Politiattest av nyere dato kreves ved tilsetting.
 • Det er nødvendig å disponere egen bil.
 • Det er en fordel, men ikke krav, å ha noe kompetanse innen sang/musikk.

Personlige egenskaper:

 • Du har gode formidlings- og kommunikasjonsevner.
 • Du er kontaktskapende og trives i arbeid med barn og unge.
 • Har evne til å arbeide selvstendig og målrettet, men også i team med andre.
 • Du samarbeider godt med ulike miljøer, faggrupper og frivillige.
 • Du er fleksibel med tanke på arbeidstid.

Vi tilbyr:

 • En variert og utfordrende stilling med gode utviklingsmuligheter.
 • Fleksibel arbeidstid
 • Lønn etter gjeldende avtaleverk
 • Pensjonsordning i KLP

Elverum kommune ligger i Østerdalen og har om lag 21.000 innbyggere. Den norske kirke i Elverum er inndelt i 5 sokn og har like mange kirker. Menighetene byr på variert virksomhet etter folkekirkelig strategi. Det kirkelige arbeidet er en betydelig kulturfaktor i lokalsamfunnet. Kirkekontoret er lokalisert i felles kontorer for alle ansatte. Vi er til sammen 23 medarbeidere fordelt på 2 menighetspedagoger, en undervisningsleder, en diakon, 3 kantorer, 4 prester, kirketjenere, driftsmedarbeidere og administrasjon.

 
Relaterte stillinger
Det er for tiden ingen prioriterte stillingsannonser publisert på denne siden. Skriv inn søkeord i feltet ovenfor for å søke blant alle stillingsannonser, eller klikk her for å gå til førstesiden.