Viser av

Prost

Den norske kirke, Hamar bispedømme

Det er ledig stilling som prost i Solør, Vinger og Odal prosti.

Hamar bispedømmes visjon er «Hellig rom for alminnelige liv». Visjonen uttrykker ønske om å holde sammen det hellige og det alminnelige. Folkekirka i Hamar bispedømme vil formidle livets og kjærlighetens Gud og formidle verdighet og håp gjennom evangeliet om Jesus Kristus.
 
Prosten skal lede og videreutvikle prestetjenesten i prostiet, legge til rette for at visjonen kan realiseres - og i samvirke med kirkelige råd og utvalg bidra til et godt arbeidsmiljø, fellesskap og samarbeid. Prosten bistår biskopen i hennes arbeid gjennom jevnlige prostemøter.   Prostestillingen innebærer 50% prost og 50% menighetsprest. Menighetsprestetjenesten er lagt til Vinger sokn.
 
Prosten har gode kontorforhold i Kongsvinger, sammen med saksbehandler i 50% stilling, som er prostens nærmeste daglige medarbeider, kirkevergen, de fellesrådsansatte og alle prestene i Kongsvinger fellesrådsområde.
 
Prostiet har 6 fellesrådsområder, og totalt 20 menighetsråd. Største fellesrådsområde er Kongsvinger kommune med Vinger, Brandval og Austmarka sokn.
De to Odalskommunene har nettopp blitt ett fellesrådsområde med soknene: Strøm, Ulleren, Oppstad, Sand og Mo sokn.
Eidskog fellesråd med Eidskog og Vestmarka sokn,  Grue fellesråd med Grue og Grue Finnskog sokn, Åsnes fellesråd med Hof, Arneberg og Hof Finnskog, som for tiden har en prøveordning med felles rådsmøter, og Åsnes, Gjesåsen og Åsnes Finnskog sokn.  Våler fellesråd med Våler og Gravberget sokn.
 
Kongsvinger fellesråd har ansatt kateket og diakon. Det er dessuten ansatt menighetspedagoger i alle fellesrådene, med varierte stillingsstørrelser.  
   
 Det er et rikt kulturliv i regionene innenfor korvirksomhet, musikk og teater. Finnskogkulturen er en stor drivkraft i deler av prostiet. Det er også en stor aktivitet innenfor de fleste idrettsgrener med et idrettsgymnas som en viktig drivkraft. Det er høyskole og en aktiv næringsvirksomhet i Kongsvinger og ut i distriktene. Videregående skoler i de fleste av kommunene. Politiskolen er også representert på Sæter i Kongsvinger. Det er dessuten et mangfold av museer med Kongsvinger festning som et kultursenter i distriktet.

Den som tilsettes i stillingen må framlegge politiattest uten anmerkninger.

 Anmodningen om å få sitt navn unntatt offentlighet kan ikke påregnes. Begrunnelse må oppgis og vil bli vurdert i hht. off.lovens §25.

Arbeidsoppgaver:

 • Lede og utvikle prestetjenesten i prostiet.
  Bistå biskopen i hennes tjeneste og delta på prostemøte.
  Styrke det tverrfaglige samarbeidet i stabene.
  Samvirke med kirkelige råd for å bidra til samarbeid og skape et godt arbeidsmiljø.
  50% menighetstjeneste
  Sete i Kongsvinger kirkelige fellesråd 

Kvalifikasjoner:

 • Cand.theol / Profesjonsstudium teologi
  Praktikum
  Beherske begge målformer

Personlige egenskaper:

 • Det stilles særlige krav til prostens kompetanse og evne til lederskap, motivasjon, kompetanseutvikling av medarbeidere.
  Må kunne arbeide strategisk og strukturert.
  Gode administrative evner.
  Må ønske å utvikle folkekirken i tråd med Hamar bispedømmes målsettinger.
  Gjennomføringsevne.
  Samarbeidsevne.
  Det forutsettes at søkeren er motivert for fordypning og videreutdanning innen ledelse.

Vi tilbyr:

 • Stillingen lønnes i stillingskode 0933 prost.

  Tjenestebolig kan tilbys hvis ønskelig. 

  Medlemskap i Statens pensjonskasse.
  Tjenestetelefon, skyssgodtgjørelse og tilskudd til tjenestedrakt dekkes etter gjeldende regelverk.
  Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lov- og regelverk for tilsetting av proster i Den norske kirke samt tjenesteordning.

  Den som tilsettes må rette seg etter endringer i ansvars- og arbeidsoppgaver samt tjenestedistrikt innenfor de til enhver tid gjeldende lover, regelverk og tjenesteordning for menighets prester/proster i Den norske kirke.

  De som er interessert i stillingen er velkommen på besøk til Kongsvinger og få omvisning på bispedømmets regning. Ta kontakt for avtale.Foto: Vinger kirke

 

Solør, Vinger og Odal prosti omfatter kommunene Våler, Åsnes, Grue, Kongsvinger, Eidskog, Nord-Odal og Sør-Odal. Prostiet betjenes av 16 prester, pluss to spesialprester: fengselsprest og feltprest på Bæreia veteransenter. Det er også en vakant 60% sykehusprestestilling i Kongsvinger.

Prostiet omfatter det vi kaller Glåmdalsregionen. Navnet kommer fra elven Glomma som renner vakkert gjennom distriktet.

Prostiet har  52394 innbyggere. Det ligger sentralt i Østlandsområdet med litt over en times kjøretur til Oslo (10 mil) og time avganger med tog mellom Kongsvinger og Oslo. Det er dessuten bare 50 minutters reise til Gardemoen flyplass fra Kongsvinger.

Det er mange muligheter for fritidsaktiviteter og fine turområder rundt om i distriktet. Prostiet omfatter også store deler av Finnskogen som har en særegen kultur historie.


 
Relaterte stillinger
Det er for tiden ingen prioriterte stillingsannonser publisert på denne siden. Skriv inn søkeord i feltet ovenfor for å søke blant alle stillingsannonser, eller klikk her for å gå til førstesiden.