Viser av

Vil du bli Kvinesdals nye diakon?

Den norske kirke, Kvinesdal kirkelige fellesråd

Fast stilling i 100 % stilling som diakon fra 01.12.2017.
Målet med stillingen er å utvikle det diakonale arbeidet i menighetene i Kvinesdal. Særlig vekt på å arbeide blant ungdom, rusbrukere, sørgende og eldre.

Arbeidsoppgaver:

 • Ha det administrative ansvaret for menighetenes diakoni
 • Nettverksskapende arbeid
 • Delta aktivt i konfirmantarbeid og ungdomsarbeid
 • Oppmuntre, lede og utløse frivillig diakonalt engasjement
 • Knytte kontakt mellom lokalmenigheten og lokalsamfunnet

Kvalifikasjoner:

 • Utdanning i samsvar med tjenesteordning og kvalifikasjonskrav for diakoner fastsatt av kirkemøtet.
 • Også personer med annen relevant utdannelse kan søke
 • Erfaringer fra diakonalt arbeid
 • Personlig egnethet blir vektlagt

Personlige egenskaper:

 • Evne til å inspirere og dyktiggjøre frivillige medarbeidere
 • Er god til å kommunisere
 • Har gode evner til samarbeid, selvstendighet og fleksibilitet

  Særskilte krav:
 • Det er krav om medlemskap i Den norske kirke
 • Tilsetting skjer med forbehold om vigsling og at biskopen gir tjenestebrev
 • Politiattest (barneomsorgsattest) må framlegges jf Kirkeloven § 29

  Lønns- og arbeidsvilkår:
 • Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende kirkelige tariffer, lover og regler.
 • Det er utarbeidet arbeidsbeskrivelse for stillingen.
 • Kirkelig fellesråd er arbeidsgiver, med kirkevergen som nærmeste overordnede.

Kvinesdal kommune har 6000 innbyggere og ligger sentralt ved E-39 midt mellom Kristiansand og Stavanger. Kommunen har et allsidig forretnings- og tjenestetilbud. Kommunen er delt opp i tre sokn: Feda, Kvinesdal og Fjotland. Det er et aktivt kristent arbeid i bygda. Vi har nye kontorlokaler sentralt plassert på Menighetssenteret i kommunesenteret. Diakonen har kontorfellesskap med to sokneprester, trosopplæringsmedarbeider, to kontoransatte, to organister og kirkeverge. Menighetssenteret i Kvinesdal eies av Kvinesdal menighet, og her er det tjenlige menighetslokaler. I Feda har menigheten gode lokaler i Feda bedehus og kirketun som ble innviet i 2012, til daglig kalt «Huset».

 
Relaterte stillinger
Det er for tiden ingen prioriterte stillingsannonser publisert på denne siden. Skriv inn søkeord i feltet ovenfor for å søke blant alle stillingsannonser, eller klikk her for å gå til førstesiden.