Viser av

Diakon

Den norske kirke, Sør-Innherad kirkelige fellesråd


Det er ledig 100 % fast stilling som diakon i Sør-Innherad kirkelige fellesråd med tiltredelse så hurtig som mulig. Arbeidet vil i hovedsak være knyttet til menighetene i Verdal, men det vil også være tjeneste i Skogn / Levanger.

Arbeidsoppgaver:

 • Diakonen skal lede menighetenes diakonale arbeid og ha ansvar for å videreutvikle og gjennomføre lokal diakoniplan i menighetene
 • Rekruttering og oppfølging av frivillige innenfor diakonitjenesten
 • Forebyggende og oppsøkende virksomhet, samtaler med mennesker som trenger hjelp omsorg og støtte
 • Gjennomføring av arrangementer for ulike grupper i menigheten; slik som pensjonisttreff, institusjonsandakter, sorggrupper, tiltak for barn og unge, gjennomføre kurs etc.

Kvalifikasjoner:

 • Utdanning i samsvar med Tjenesteordning for diakoner i Den norske kirke
 • Erfaring fra diakonalt arbeid
 • Personlig egnethet og samarbeidsevne vil bli vektlagt

Personlige egenskaper:

 • Vi søker etter en person som kan arbeide selvstendig og samtidig jobbe i team, er tillitsvekkende, utadvendt og kontaktskapende
 • Behersker norsk skriftlig og muntlig

Vi tilbyr:

 • Et godt faglig miljø og engasjerte kollegaer
 • Varierte arbeidsoppgaver og innflytelse over egen arbeidssituasjon
 • Lønn i henhold til avtaleverket for kirkelig sektor (KA)
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger med medlemskap i KLP

  Annet

  Tilfredsstillende politiattest må fremlegges ved ansettelse, jfr. Kirkelovens § 29. Tilsetting skjer med forbehold om vigsling og at biskopen gir tjenestebrev. Det kreves medlemskap i Den norske kirke.

  For øvrig vises til «Kvalifikasjonskrav og tjenesteordning for diakoner» fastsatt av Kirkemøtet 20. november 2004 med hjemmel i lov av 7. juni 1996 nr. 31 om Den norske kirke. Dersom det blant søkerne ikke er grunnlag for tilsetting av diakon, kan personer med annen relevant utdanning tilsettes midlertidig som diakonimedarbeider under forutsetning av at den som ansettes gjennomfører videreutdanning til diakon og da kvalifiserer til den utlyste stillingen.

  Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Sør-Innherad kirkelige fellesråd omfatter Sør-Innherad prosti i Nidaros bispedømme. Prostiet dekker de tre kommunene Verdal, Levanger og Frosta med samlet 37.000 innbyggere. Sør-Innherad kirkelige fellesråd dekker 12 menigheter med et variert tilbud innen menighetsarbeid, trosopplæring, kirkemusikk og diakoni.

 
Relaterte stillinger
Det er for tiden ingen prioriterte stillingsannonser publisert på denne siden. Skriv inn søkeord i feltet ovenfor for å søke blant alle stillingsannonser, eller klikk her for å gå til førstesiden.