Viser av

Branningeniør / branninspektør - Follo Brannvesen IKS

Follo Brannvesen IKS

Forebyggende avdeling består av seksjon brannforebyggende og seksjon feiing og boligtilsyn med tilsammen 25 stillingshjemler. Avdelingens hovedmål er gjennom risikobasert forebyggende arbeid å redusere sannsynligheten for brann, og begrense konsekvensene brann kan få for liv, helse, miljø og materielle verdier.

Follo Brannvesen IKS har ledig stilling som Branningeniør/branninspektør ved brannforebyggende seksjon på forebyggende avdeling. Avdelingen er lokalisert på Korsegården Brannstasjon i Ås.

Arbeidsoppgaver:

 • Planlegge og gjennomføre risikobasert brannforebyggende arbeid, herunder tilsyn og andre risikoreduserende tiltak i særskilte brannobjekter
 • Motivasjon og informasjonsarbeid
 • Saksbehandling
 • Brannforebyggende arbeid rettet mot risikoområder og risikogrupper
 • Du vil kunne være med på å påvirke og forme stillingsinnholdet, samt arbeide med viktige satsingsområder med brannforebyggende arbeid i utvikling og endring
 • Arbeidsoppgavene vil variere, og den som tilsettes må være fleksibel og åpen for løpende endringer av oppgaver innenfor avdelingens arbeidsområde

Kvalifikasjoner:

 • Høgskoleutdannelse innenfor brann, bygg, HMS eller tilsvarende
 • Førerkort klasse B
 • Søkere bør tilfredsstille kompetansekrav i Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesenet § 7-6. Eventuelt manglende tilleggsutdannelse er søker forpliktet til å ta etter ansettelse
 • Det søkes i utgangspunktet etter kandidater med Bachelor i Brann og sikkerhet, men kandidater med annen bakgrunn/erfaringer vil bli vurdert. Brannforebyggende arbeid krever forskjellig kompetanse på forskjellige arbeidsområder. Sammensetning av kompetanse og erfaring på seksjonen skal derfor gjenspeile utfordringen vi står over i det forebyggende arbeidet.

Personlige egenskaper:

 • Du kan tilegne deg nye kunnskaper på egenhånd
 • Resultatorientert og målrettet
 • Selvstendig og strukturert, med evne til å håndtere flere ulike oppgaver samtidig
 • Høy grad av serviceinnstilling
 • Du har gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig
 • Gode datakunnskaper/ferdigheter
 • Evne til å jobbe selvstendig og i team
 • Vi vektlegger dine evner til:
 • å kommunisere med, og bygge tillitsfulle relasjoner til samarbeidspartnere, kunder og kollegaer
 • å ta initiativ, planlegge, prioritere og tilrettelegge for eget arbeid
 • I tillegg til faglig kompetanse vil personlig egnethet bli tillagt stor vekt.
 • Follo Brannvesen IKS ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Alle kvalifiserte kandidater oppfordres til å søke stilling uavhengig av kjønn, alder eller etnisk bakgrunn.

Vi tilbyr:

 • En spennende hverdag med varierte arbeidsoppgaver
 • Faglig utfordrende arbeidsoppgaver
 • Mulighet til å arbeide både selvstendig og i team
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Treningsrom og mulighet for trening i arbeidstiden
 • Fleksibel arbeidstidsordning
 • Pensjonsordning i KLP, fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler
 • Stillingen lønnes etter utdannelse og kvalifikasjoner
 • Ifølge offentleglova § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentlige selv om søkeren har bedt om å ikke bli oppført på søkerlisten.
 • Tilfredsstillende politiattest må kunne fremlegges før ansettelse
 • Alle søknader skal leveres via elektronisk søknadsskjema.

Follo Brannvesen IKS er et interkommunalt brannvesen som eies av kommunene Enebakk, Frogn, Nesodden, Ski, Oppegård og Ås. Regionen har ca. 120 000 innbyggere og dekker et areal på ca. 685 km². Selskapet har i dag  5 brannstasjoner med heltids- og deltidsansatte brannmannskap. Brannsjef samt stab- og støttefunksjoner er lokalisert til brannstasjonen i Ski. Forebyggende avdeling er lokalisert på Korsegården brannstasjon i Ås.

 
Relaterte stillinger
Det er for tiden ingen prioriterte stillingsannonser publisert på denne siden. Skriv inn søkeord i feltet ovenfor for å søke blant alle stillingsannonser, eller klikk her for å gå til førstesiden.