Viser av

Innkjøpssjef - Karsten Moholt AS

Garuda Bergen

Vår nye Innkjøpssjef vil ha det overordnede ansvaret for innkjøp i Karsten Moholt, og skal lede arbeidet slik at det bidrar til en effektiv, sikker og hensiktsmessig drift og utvikling. I tett samarbeid med ledergruppen og mellomledere skal Innkjøpssjef sørge for at selskapet fremstår som en moderne og konkurransedyktig aktør, og er en attraktiv kunde hos selskapets leverandører. Innkjøpssjef rapporterer til CFO.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til Garuda Bergen AS ved Johnny Færøy, telefon 908 47 261 eller Linda Lotsberg, telefon 922 97 022. Alle henvendelser behandles konfidensielt, også overfor oppdragsgiver om ønskelig.

Arbeidsoppgaver:

 • Lede Karsten Moholt sitt arbeid med strategi- og handlingsplan for videreutvikling av innkjøp og supply chain i organisasjonen.
 • Lede strategiske innkjøpsprosesser, bistå aktivt i kontrakts implementering og systematisk oppfølging av selskapets leverandører.
 • Etablere og vedlikeholde nødvendige verktøy, systemer og rutiner for å sikre et optimalt innkjøp og lagerstyring.
 • Sørge for markedskunnskap og leverandørutvikling som bidrar til fleksibilitet.
 • Være kommersiell rådgiver ved gjennomføring av prosjektkjøp og investeringer.
 • Gjennomføring av årlige leverandørrevisjoner

Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning fra høgskole/universitet
 • 6 -10 års arbeidserfaring
 • Erfaring fra lignende rolle(r) i sammenlignbare selskaper
 • Omfattende forhandlingskompetanse og erfaring med kontraktarbeid
 • Erfaring fra omstillings- og forbedringsprosjekter (LEAN)
 • God forståelse og interesse for forretningssystemer, digitalisering og automatisering av arbeidsprosesser.

Utdanningsretning:

 • Teknisk/ Ingeniørfag
 • Maskin / Konstruksjon

Utdanningsnivå:

 • Bachelornivå

Personlige egenskaper:

 • Operativt fokusert med evne til å prioritere det som gir effekt i en hektisk hverdag
 • Selvstendig, pliktoppfyllende, og har høy arbeidskapasitet
 • Proaktiv, endringsorientert og innstilt på å drive endringsarbeid
 • Flink til å bygge langsiktige relasjoner internt og eksternt

Språk:

 • Norsk
 • Engelsk

Vi tilbyr:

 • En utfordrende lederstilling hos en ledende aktør på sitt felt
 • Et entusiastisk og markedsorientert team venter på deg
 • Bidra til å realisere ambisiøse målsettinger om vekst og kvalitet i en ny epoke for virksomheten
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Personlig utvikling

Et elektromekanisk kompetansesenter innen pålitelighetsbasert vedlikehold

Karsten Moholt arbeider kontinuerlig for å være en ledende aktør innen elektromekanisk industri. Et vedvarende fokus på å utvikle nye løsninger for effektivt vedlikehold har vist seg å være en vinnende strategi for selskapet fra Bergen.

I dag er Karsten Moholt et komplett servicesenter, en one-stop shop for elektriske maskiner. Selskapet betjener store kunder innen energi, offshore, shipping og subsea industri, og er stolt av å kunne tilby sine kunder fleksible løsninger. Karsten Moholts tjenester omfatter hele spekteret fra Totalkonsept som tar hånd om hele livssyklusen til en maskin, til overhaling og reparasjon, testing, utstyrssalg og ISO-sertifiserte kurs. Selskapet er inne i en spennende fase hvor vi forventer en betydelig vekst. Selskapet har den siste tiden vunnet flere gode og spennende kontrakter.


 
Relaterte stillinger
Det er for tiden ingen prioriterte stillingsannonser publisert på denne siden. Skriv inn søkeord i feltet ovenfor for å søke blant alle stillingsannonser, eller klikk her for å gå til førstesiden.