Viser av

Plankonsulent

Garuda

Vår kunde er et ledende konsulent- og arkitektselskap knyttet til arealplanlegging og eiendomsutvikling. De jobber med store prosjekter, og har satt seg som mål å markere seg enda mere innen planfaget. Derfor ønsker de nå å ansette flere plankonsulenter, som skal gjennomføre og styre planprosesser, samt være en del av tverrfaglige team.

Som plankonsulent vil du som oppdragsleder hjelpe kundene i hele prosessen med utarbeidelse av reguleringsplan, fra oppstart til vedtatt
detaljplan, og ved noen tilfeller lede prosessen videre mot realisering/byggesak dersom dette er en ønsket retning.

Ønsker du å vite mer om stillingen er du velkommen til å kontakte Garuda Bergen for en konfidensiell samtale. 

Arbeidsoppgaver:

 • Utarbeide plankart og beskrivelse av plan med illustrasjoner/bestemmelser.
 • God oversikt over forskrifter til plan og innhente nødvendige uttalelser fra berørte parter og offentlige etater.
 • Møter med planavdeling i kommunen(e).
 • Ansvar for all dokumentasjon knyttet til planen.
 • Oppstartmøter, statusmøter og innleveringsmøter.

Kvalifikasjoner:

 • Sivilarkitekt eller ingeniør/sivilingeniør innen bygg- og anlegg.
 • Evne å tenke bredde og helhet.
 • God oversikt og kjennskap til aktuelle utfordringer i søknadsprosessen.
 • Ha fokus på gode løsninger og være bevisst på hva som skal til for godkjenning av søknad/reguleringsplan.
 • Må føle eierskap til hele prosessen fra oppstart til godkjent plan.
 • Gode formuleringsevner, skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner, både internt og eksternt.
 • Entusiasme for byutvikling.
 • Genuin interesse for faget og videre utvikling.
 • Systematisk og strukturert.

Vi tilbyr:

 • Konkurransedyktige betingelser.
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger.
 • Spennende prosjekter og gode utviklingsmuligheter i et selskap med store ambisjoner.Garuda rekrutterer ledere og fagspesialister, gjennom annonserte oppdrag og aktive søk i markedet. Overordnet mål for rekrutteringsprosessen er å skape likevekt mellom oppdragsgivers behov og kandidatens ønsker.

For varige og positive resultater bruker vi vår erfaring og spisskompetanse. Vi er en ærlig sparringspartner for våre oppdragsgivere og kandidater. Konfidensialitet ivaretas i alle prosesser.

Vi har en strukturert og rasjonell prosess med klart definerte metoder for hvert enkelt rekrutteringsoppdrag.

 

 
Relaterte stillinger
Det er for tiden ingen prioriterte stillingsannonser publisert på denne siden. Skriv inn søkeord i feltet ovenfor for å søke blant alle stillingsannonser, eller klikk her for å gå til førstesiden.