Viser av

CFO

Isegran Eiendom AS

Isegran Eiendom har som mål å bygge opp en egen stab, som på sikt skal gjøre selskapet til en komplett eiendomsaktør. Selskapet skal bemannes med personer med et bredt spekter av kompetanse innenfor eiendomsfaget, som kan håndtere både utvikling, forvaltning og drift. CFO er den første stillingen som skal rekrutteres.
CFO skal ha det overordnede ansvaret for økonomi og finans i konsernet, og skal sikre helhetlige og gode forretningsmodeller knyttet til selskapets utviklingsprosjekter. CFO skal også medvirke i, og ta initiativ til den strategiske utviklingen av selskapet. Videre skal vedkommende sikre at IE har høy kvalitet og pålitelighet i beslutningsgrunnlag, finansiell rapportering, samt sikre at selskapet er optimalt finansiert og at det til enhver tid er god kontroll og oversikt over den finansielle situasjonen. CFO skal sammen med CEO bidra med utarbeidelse av styresaker.

Arbeidsoppgaver:

 • Være sentral i forbindelse med utvikling av konsernets strategiske planer og en støttespiller for administrerende direktør.
 • Formalisere de viktigste prosessene og prosedyrene relatert til økonomifunksjonen og implementere og forvalte disse. 
 • Utarbeide likviditetsprognoser og iverksette eventuelt nødvendige og mulige tiltak for å sikre tilstrekkelig likviditet. 
 • Sikre at konsernet overholder relevante pålagte og offentlige regler og frister knyttet til økonomifunksjonen.
 • Sørge for at det blir utarbeidet årsregnskap, ligningspapirer etc. for samtlige selskap.
 • Skape kontinuerlig forbedring og utvikling av egen avdeling og organisasjonen som helhet.
 • Sikre god og effektiv kommunikasjon og rapportering, internt og eksternt.
 • Påse at prosjektene gjennomføres innenfor gitte økonomiske og finansielle rammer.
 • Hovedansvar for HR og personal.
 • Ansvarlig for bedriftens forsikringsavtaler.

Kvalifikasjoner:

 • Ledererfaring fra økonomifunksjonen i større kommersielle virksomheter. Det vektlegges særlig at vedkommende har erfaring fra eiendomsbransjen, og har innsikt i eiendomsutvikling (bolig- og næringseiendom), forvaltning og drift. Videre ønskes erfaring fra kjøp og salg av eiendom og eiendomsselskaper, samt organisering av selskapsstrukturer med fokus på bla. optimalisering av skatt og avgift.

Personlige egenskaper:

 • Isegran Eiendom søker en kandidat som ønsker å utgjøre en forskjell, og som ser helheten. Det blir viktig at vedkommende er operativ og engasjert, og viser vilje til å tilegne seg ny kunnskap som ligger utenfor det primære ansvarsområdet. Den første tiden vil selskapet ha en forholdsvis liten stab, sett opp mot verdiene vi er satt til å forvalte og utvikle. Derfor blir det viktig med allsidighet og en sterk vilje til å bidra for felleskapet, der og når det trengs.Isegran Eiendom AS (IE), tidligere Fredrikstad kommune eiendomsutvikling AS, som eies 100 % av Fredrikstad kommune, ble vedtatt etablert i Bystyret i juni 2018. Isegran Eiendom AS (morselskapet) har til sammen 26 eiendommer fordelt på 13 datterselskaper, og ble i 2018 verdsatt til ca. MNOK 356. Mandatet eier har gitt selskapet er åpen og vidt, og selskapet har anledning til å jobbe innenfor alle deler av eiendomsmarkedet.

 
Relaterte stillinger
Det er for tiden ingen prioriterte stillingsannonser publisert på denne siden. Skriv inn søkeord i feltet ovenfor for å søke blant alle stillingsannonser, eller klikk her for å gå til førstesiden.