Helse Stavanger

HelseVestStavanger

Helse Stavanger

Besøksadresse:
Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8, 4011 Stavanger
Telefon:
51518000
E-post adresse:
Org. nummer:
983 974 678
Sosiale medier:
LinkedInFacebookTwitterYoutube

Helse Stavanger HF, Stavanger Universitetssjukehus eies av Helse Vest, og har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Sør-Rogaland. Med 6500 ansatte er vi en av regionens største virksomheter. Sykehuset har fire hovedoppgaver; pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, pasientopplæring og forskning.
 
 
Vår visjon er at vi gjennom disse oppgavene skal fremme helse og livskvalitet.
Medisinsk og helsefaglig forskning et dedikert satsingsområde for Stavanger Universitetssjukehus. Forskningen skal befeste og utvikle vår posisjon som universitetssykehus, samt fremme kompetansen til alle ansatte. Vi har dessuten en rekke kompetansesenter og spesialfunksjoner.

Våre ansatte er vår viktigste ressurs, og vi ønsker å tilknytte oss de beste fagfolkene. Vi jobber derfor kontinuerlig med tilrettelegging for økt trivsel og godt arbeidsmiljø.

Helse Stavanger HF skal så langt som mulig gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå balansert sammensetning når gjelder kjønn og alder, og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.
Ledige stillinger og jobber
Side av
Side av
Det er for tiden ingen stillingsannonser publisert på denne siden.