Ingeniører uten Grenser Norge

IUG profil

Ingeniører uten Grenser Norge

Besøksadresse:
Lakkegate 3, Oslo
Telefon:
+ 47 92 20 12 21
E-post adresse:
Webside:
Sosiale medier:
LinkedInFacebookTwitter

Ingeniører Uten Grenser (IUG) Norge sin visjon er å «lindre nød ved ingeniørmessig bistand». Som politisk og religiøs uav- hengig organisasjon, skal IUG Norge rekruttere medlemmer, utvikle kompetanse hos medlemmer og engasjere dem i bi- standsarbeid. Engasjerte medlemmer rekrutteres gjennom avdelingene eller sentralt, koordineres av nasjonale organ og arbeider med formålet i prosjektgrupper. Administrasjonens og hovedstyrets (heretter kalt «sentralt») viktigste oppgave er tilrettelegging for involvering av medlemmer opp mot formålet.
IUG skal organiseres slik at medlemmene kan bidra til at formålet oppnås på en etisk, koordinert og økonomisk bærekraftig måte.
 
Registrer din CV/hent CV
 
Ledige stillinger og jobber
Side av
Side av
Det er for tiden ingen stillingsannonser publisert på denne siden.