Viser av

Internrevisor - Kirkerådet

Kirkerådet

Internrevisjonen i rettssubjektet Den norske kirke er en uavhengig, objektiv bekreftelses- og rådgivningsfunksjon som har til hensikt å tilføre merverdi og forbedre organisasjonens drift. Internrevisjonen skal bidra til at rettssubjektet Den norske kirke oppnår sine målsetninger ved å evaluere og forbedre effektivitet og hensiktsmessighet av organisasjonens prosesser for risikostyring, kontroll og governance.

Arbeidsoppgaver:

 • Tett samarbeid med ekstern leverandør i gjennomføring av risikovurderinger og utvikling av årsplan
 • Gjennomføring av enkeltrevisjoner i samarbeid med spesialister fra ekstern leverandør
 • Gjennom råd og innsikt bistå ledelsen med videreutvikling av risikostyring, internkontroll og virksomhetsstyring
 • I møter med kontrollutvalget og ledelse rapportere på enkeltrevisjoner og årsplan
 • Kontinuerlig forbedring av internrevisjonsfunksjonen
 • Noe reisevirksomhet må påregnes

Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning innen økonomi, revisjon, statsvitenskap eller lignende
 • Minimum 5 års erfaring med internrevisjon, enten i en internrevisjonsfunksjon eller som konsulent
 • Sertifisering som diplomert internrevisor og/eller Certified Internal Auditor (CIA) er ønskelig
 • Erfaring fra statlig sektor og/eller lignende virksomhet
 • Den som tilsettes må være medlem av Den norske kirke (det kan søkes dispensasjon)

Personlige egenskaper:

 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Gode samarbeidsegenskaper
 • Positiv og løsningsorientert
 • Høy integritet og god vurderingsevne
 • Strukturert og effektiv

Vi tilbyr:

 • Lønn etter avtaleverket på kirkelig sektor. Stillingen innplasseres som 1434 rådgiver. For særlig kvalifiserte søkere kan 1364 seniorrådgiver bli vurdert
 • Gode pensjonsordninger i Statens pensjonskasse. Fra lønnen trekkes 2% pensjonsinnskudd
 • Moderne kontorlokaler i Oslo sentrum, kantine, fleksitid og trivelig arbeidsmiljø

Den norske kirke har 3,8 millioner medlemmer, 130000 frivillige medarbeidere, 8500 valgte rådsmedlemmer og 7500 ansatte. Kirkens 1200 menigheter tilbyr kirkelig betjening til innbyggerne i alle landets kommuner.

Kirkerådet forbereder sakene til Kirkemøtet, som er Den norske kirkes øverste representative organ. Kirkerådet iverksetter Kirkemøtets beslutninger og leder arbeidet mellom kirkemøtene. Kirkerådets administrasjon har i dag ca 75 ansatte organisert i syv fagavdelinger som også omfatter sekretariatene for Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd og Bispemøtet. 

 

 

 
Relaterte stillinger
Det er for tiden ingen prioriterte stillingsannonser publisert på denne siden. Skriv inn søkeord i feltet ovenfor for å søke blant alle stillingsannonser, eller klikk her for å gå til førstesiden.