Kystverket - Norwegian Coastal Administration

Kystverket Jucan

Kystverket - Norwegian Coastal Administration

Besøksadresse:
Ålesund
Telefon:
07847 - Fra utlandet: +47 33 03 48 08
E-post adresse:
Sosiale medier:
LinkedInFacebookTwitterYoutubeInstagram

 

Kystverket er ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining, underlagt Samferdsleddepartementet. Visjonen vår er å utvikle kysten og havområda til verdas sikraste og reinaste.
Vi arbeider aktivt for ein effektiv og sikker sjøtransport gjennom å ivareta transportnæringas behov for framkome og effektive hamner. Kystverket driv førebyggande arbeid og reduserer skadeeffektane ved akutt forureining, og medverkar til ein bærekraftig utvikling av kystsona. Vi har mellom anna ansvar for farleier, navigasjonsinstallasjonar, lostenesta og sjøtrafikksentralane. Verksemda dekkjer også maritim sektor av nasjonal transportplan i tillegg til myndigheits- og forvaltingsoppgåver i samband med lover og regelverk for hamner, farleier og losplikta.
Kystverket er ein framtidsretta etat med engasjerte medarbeidarar som gjer sitt beste for å gi pålitelige tenester. Derav treng vi dyktige medarbeidarar som kan leve opp til verdigrunnlaget vårt og ha den rette kompetansen for å nå våre visjonar og mål.
Ledige stillinger og jobber
Side av
Side av
Det er for tiden ingen stillingsannonser publisert på denne siden.