Luftfartstilsynet


Luftfartstilsynet

Besøksadresse:
Sjøgata 45-47, Bodø
Telefon:
75 58 50 00
E-post adresse:
Sosiale medier:
Facebook

Luftfartstilsynets hovedoppgave er å bidra til økt sikkerhet i luftfarten. Vi har ansvar for norsk sivil luftfart og er et forvaltningsorgan under Samferdselsdepartementet. Luftfartstilsynet er en aktiv pådriver for sikker og samfunnsnyttig luftfart. Dette gjør vi ved å fastsette regelverk, fremme sikkerhetsinformasjon, behandler tillatelser og fører tilsyn med organisasjoner, luftfartøy, utstyr og enkeltpersoner. 
 
Luftfartstilsynet har ca. 180 ansatte og holder til i et flott, nytt bygg i Bodø sentrum.
Registrer ny CV/hent CV
 
Ledige stillinger og jobber
Side av
Side av
Det er for tiden ingen stillingsannonser publisert på denne siden.