Viser av

Ledig stilling som kommunikasjonsrådgiver - Sør-Øst politidistrikt

Politiet, Sør-Øst politidistrikt

Sør-Øst politidistrikt har en ledig fast stilling som kommunikasjonsrådgiver fom 01.09.17, stedsplassert Tønsberg.

Vil du være med på et spennende utviklingsarbeid i Sør-Øst politidistrikt? I årene framover skjer det store endringer i politiet, og behovet for intern og ekstern kommunikasjon vil være stort. Vi søker derfor en engasjert person til stillingen som kommunikasjonsrådgiver. Du vil få ta del i endringsarbeidet med å utvikle politidistriktet i tillegg til varierte oppgaver som en hektisk politihverdag har å by på.

Du vil arbeide tett sammen med kommunikasjonssjef og seniorrådgiver i politidistriktet.. Stillingen blir en del av Kommunikasjonsenheten som er under opprettelse i Sør-Øst politidistrikt. Stillingen er stedsplassert i Tønsberg. Du må regne med reisevirksomhet rundt i politidistriktet.

Arbeidsoppgaver:

 • Du vil ha følgende hovedoppgaver:
 • Bidra med kommunikasjonsfaglige råd og veiledning overfor ledelsen og resten av organisasjonen
 • Delta i utvikling, gjennomføring og evaluering kommunikasjonsstrategier og -planer for Sør-Øst politidistrikt
 • Mediehåndtering og rådgivning av medarbeidere i møte med media
 • Planlegge, følge opp og publisere til egne nettsider, og delta i utviklingen av distriktets sider.
 • Videreutvikle politiets bruk av sosiale medier og digitale kanaler.
 • Krisehåndtering - bistå med kommunikasjonshåndtering ved store hendelser og saker

Kvalifikasjoner:

 • Nødvendig:
 • Høyere utdanning innen kommunikasjon, samfunnsvitenskap eller annen relevant utdanning
 • Har minst 3 - 5 års erfaring fra kommunikasjonsarbeid
 • Interesse og kunnskap om norsk samfunnsliv og forvaltning
 • Evne til å se politiet i et samfunnsperspektiv
 • Evne å håndtere en hektisk arbeidssituasjon med mange saker samtidig
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk
 • Førerkort i klasse B
 • Ønsket:
 • Erfaring med bruk av digitale kanaler og sosiale medier er en fordel
 • Erfaring fra krisekommunikasjon er en fordel
 • Plettfri vandel jfr. politilovens § 18. Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres som "Hemmelig".

Personlige egenskaper:

 • Du er bidragsyter i endringsarbeid og bidrar til gode resultater gjennom god involvering og dialog internt i organisasjonen
 • Du har evne til strategisk og helhetlig tenkning og kan jobbe tverrfaglig sammen med andre for å nå politiets mål
 • Stor arbeidskapasitet
 • Evne til kreativ problemløsning
 • God samarbeidsevne

Vi tilbyr:

 • Stillingen lønnes som rådgiver (SKO 1434), fra kr 517.700,- til kr 600.200,- brutto pr. år (60-68)
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (se www.spk.no for mer informasjon)
 • Det kreves plettfri vandel, og politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse, jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41. Må kunne klareres for aktuelt nivå jamfør sikkerhetsloven.

Sør-Øst politidistrikt ble opprettet 1. januar 2016. Distriktet består av fylkene Buskerud, Telemark og Vestfold i tillegg til Jevnaker kommune i Oppland. Distriktet består av 52 kommuner, og strekker seg fra Kragerø i sør til Hemsedal i nord. Det bor ca 700 000 innbyggere i distriktet.

Kriminalitetsbildet i distriktet er sammensatt og mangfoldig. Distriktet har flere knutepunkter for trafikk, både på vei og jernbane. Vi har ferjeavganger til både Sverige og Danmark. I tillegg har distriktet Sandefjord Torp lufthavn med mange daglige nasjonale og internasjonale flyavganger. Vi har flere store byer, og er et populært område for turisme både vinter og sommer. 
Administrasjonsstedet for Sør-Øst politidistrikt ligger i Tønsberg. Her vil det også bli etablert en felles operasjonssentral for hele det nye distriktet innen utgangen av 2018.

Våre medarbeidere jobber etter prinsippene i medarbeiderplattformen for politiet som innebærer å være modig, helhetsorientert, vise respekt og være tett på.

 
Relaterte stillinger
Det er for tiden ingen prioriterte stillingsannonser publisert på denne siden. Skriv inn søkeord i feltet ovenfor for å søke blant alle stillingsannonser, eller klikk her for å gå til førstesiden.