Viser av

Senior kommunikasjonsrådgiver - forlenget søknadsfrist - Politiets utlendingsenhet

Politiets utlendingsenhet

Utlendingsfeltet er gjenstand for jevnlig medieoppmerksomhet, og Politiets utlendingsenhet (PU) er en organisasjon som har sin naturlige del av dette. PUs kommunikasjonsenhet søker nå en engasjert senior kommunikasjonsrådgiver til et seks måneders vikariat, med snarlig tiltredelse og med mulighet for fast ansettelse.

Kommunikasjonsenheten er organisert under sjef PU og har ansvaret for intern og ekstern kommunikasjon i virksomheten. Enheten har et strategisk ansvar for å videreutvikle og følge opp kommunikasjon som virkemiddel. Kommunikasjonsenheten har fire medarbeidere som jobber med strategiutvikling, mediehåndtering, produksjon for og utvikling av digitale kanaler, kommunikasjonsfaglig rådgivning til ledelsen i PU og krisekommunikasjon. Stillingen rapporterer til kommunikasjonssjefen.

Vi søker deg som liker å samhandle med andre og som trives både med å arbeide selvstendig og i team.

Arbeidsoppgaver:

 • Utvikling og oppfølging av strategier og planer for intern- og eksternkommunikasjon
 • Kommunikasjonsfaglig rådgivning overfor ledelsen i PU
 • Budskapsutvikling og mediehåndtering
 • Inngå i enhetens ordning for presse- og beredskapsvakt
 • Produsere innhold og publisere i alle kanaler
 • Delta i kommunikasjonsenhetens øvrige arbeid

Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning innen medie- og/eller kommunikasjonsfag, eventuelt annen relevant utdanning
 • Minst 5 års erfaring fra kommunikasjonsarbeid
 • Erfaring fra arbeid med mediehåndtering, strategisk bruk av digitale kanaler og strategisk planlegging vektlegges
 • Erfaring fra, og interesse for grafisk arbeid, foto og videoproduksjon vektlegges
 • Evne til å kunne håndtere en tidvis krevende arbeidssituasjon med mange aktører og interessenter
 • Erfaring med endringskommunikasjon er en fordel
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Kjennskap til utlendingsfeltet og politiet er en fordel
 • Erfaring fra statlig sektor er en fordel
 • Det kreves plettfri vandel - uttømmende politiattest må fremlegges før ansettelse

Utdanningsretning:

 • Kommunikasjon

Utdanningsnivå:

 • høyskole/universitet, diplom/bachelor grad

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner
 • Ansvarsbevisst
 • Løsningsorientert
 • Selvstendig og initiativrik
 • Særdeles god vurderingsevne
 • Godt humør

Språk:

 • Engelsk
 • Norsk

Vi tilbyr:

 • Spennende arbeidsoppgaver innen et viktig og aktuelt fagfelt. Stillingen avlønnes som seniorrådgiver SKO 1364, kr. 537 700 - 650 200 (ltr. 62-72). Lønn fastsettes etter kvalifikasjoner
 • En trivelig arbeidsplass med gode kollegaer
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse. Medlemskapet gir en god tjenesteordning, yrkesskade- og gruppelivsforsikring og mulighet for gunstig boliglån
 • Fleksibel arbeidstid, med mulighet for trening i arbeidstiden
 • Hyggelig lokaler sentralt på Tøyen

Politiets utlendingsenhet (PU) er et særorgan underlagt Politidirektoratet og har i dag ca. 850 ansatte. PU registrerer og identifiserer asylsøkere. I tillegg er det enhetens oppgave å uttransportere asylsøkere som har fått avslag på søknadene og andre som ikke har lovlig opphold i Norge. PU har samordnings-, koordinerings- og bistandsansvar overfor andre politienheter knyttet til disse oppgavene. Enheten er videre ansvarlig for politiets utlendingsinternat, og er et kompetansesenter for norsk politi på utlendingsområdet.

En personalpolitisk målsetting er å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og å rekruttere flere kvinnelige medarbeidere og personer med minoritetsbakgrunn.

Politietaten har en medarbeiderplattform som krever at våre medarbeidere er helhetsorienterte, modige, tett på og viser respekt. Ledere i politiet skal i tillegg sette retning og drive endring, motivere og utvikle medarbeidere, og skape resultater i samhandling med andre.

Vi ber om at elektronisk søknad benyttes - klikk på linken "søk på stillingen". Relevante vitnemål og attester skal vedlegges søknaden elektronisk. Om dette ikke er praktisk mulig, ber vi om at disse blir sendt; Politiets utlendingsenhet v/HR-seksjonen, Postboks 8102 Dep, 0032 Oslo. Søknadspapirer vil ikke bli returnert. Jf offentleglova kan søkere offentliggjøres på offentlig søkerliste selv om man har bedt om skjerming.

 
Relaterte stillinger
Det er for tiden ingen prioriterte stillingsannonser publisert på denne siden. Skriv inn søkeord i feltet ovenfor for å søke blant alle stillingsannonser, eller klikk her for å gå til førstesiden.