Universitetssykehuset Nord-Norge HF

UNN

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Telefon:
07766
E-post adresse:
Webside:
Org. nummer:
983 974 899
Sosiale medier:
Facebook

 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø tilbyr spesialistfunksjoner til hele Nord-Norge.
Harstad sykehus og Narvik sykehus er fullverdige lokalsykehus i UNN. Foretaket har også ansvar for Longyearbyen sykehus på Svalbard.
I tillegg til det psykiatriske sykehuset i Tromsø, har UNN fem DPS og ansvar for rustiltakene og ambulansestasjonene i Troms og Nordre Nordland.
Våre 6000 medarbeidere skaper resultater gjennom internt samarbeid og tett samhandling med kommunehelsetjenesten og andre samarbeidspartnere.
Ledige stillinger og jobber
Side av
Side av
Det er for tiden ingen stillingsannonser publisert på denne siden.