Viser av

100% - Tre prosjektmedarbeidere til "Venneslabrua" - Vennesla videregående skole

Vest-Agder fylkeskommune

Målet med prosjektet "Venneslabroa", er å øke gjennomføringen av videregående opplæring for elever i Vennesla kommune, og bidra til at færre ungdommer i Vennesla får behov for bistand fra NAV.
Prosjektet ønsker å knytte til seg 3 prosjektmedarbeidere i 3 år med oppstart 1.august 2019.
Det kan bli aktuelt å forlenge prosjektperioden.
Prosjektmedarbeiderne vil være ansatt ved Vennesla vgs.Informasjon om Vennesla vgs finnes på skolens hjemmeside. www.vennesla.vgs.no

Arbeidsoppgaver:

 • o Oppsøkende virksomhet mot ungdomsgruppa i Vennesla.
 • o Identifisere og rekruttere deltakere til prosjektet i samarbeid med skolen og andre relevante samarbeidspartnere.
 • o Tett kontakt med næringslivet - og etablering av nettverk i næringslivet som bidrar i kvalifisering av ungdom som har behov for opplæring utenfor videregående skole.
 • o Inngå i vakttelefonordning, hvor ungdommene kan henvende seg for aktuelle problemstillinger også etter ordinær arbeidstid.
 • o Sikre godt samarbeid mellom ulike instanser i kommunen som arbeider med ungdom, for å sikre helhetlig hjelp for den enkelte.
 • o Gi ungdom tett og tilrettelagt oppfølging i form av motivasjonsarbeid og veiledning, i og utenfor skolen, og i overgangen mellom grunnskole og videregående opplæring.
 • o Samarbeide tett med ungdommenes foreldre eller andre omsorgspersoner og bistå foreldre/omsorgspersoner med å understøtte ungdommenes skolegang.
 • Prosjektet bygger på metodikken Supported Employment

Kvalifikasjoner:

 • Søkere må ha relevant helse/sosialfaglig/pedagogisk utdanning på minimum bachelornivå og erfaring fra arbeid med ungdom. Det er ønskelig med erfaring fra tverretatlig samarbeid - da en viktig oppgave vil være samhandling med aktuelle offentlige og private instanser.
 • Til en av stillingene vil søkere med god kjennskap til og relevant erfaring fra næringsliv kunne kompensere for utdanning på bachelornivå.
 • Søkere må disponere egen bil, ha førerkort klasse B og kunne fremlegge gyldig politiattest.

Utdanningsnivå:

 • Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper:

 • Søkere bør kommunisere godt og trives sammen med ungdom. Vi vil i tillegg vektlegge personlige egenskaper som evne og vilje til å samarbeide og finne individuelle løsninger.

Vi tilbyr:

 • Lønn etter avtale
 • Fleksibel arbeidstid
 • Kjøregodtgjørelse etter gjeldende bestemmelser

Vest-Agder fylkeskommune er en av de største arbeidsgiverne på Agder med over 1600 ansatte innen utdanning, tannhelse, kultur, samferdsel, miljø og næring. Vår visjon om å være en drivkraft for utvikling i landsdelen bygger på verdiene folkestyre, kompetanse og samarbeid.

Vest-Agder fylkeskommune er en IA-bedrift, og vi satser aktivt på tiltak som fremmer trivsel, tilstedeværelse og et godt arbeidsmiljø.  Vi ønsker søkere til våre ledige stillinger uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemninger eller etnisk tilhørighet.


Vennesla videregående skole har trivsel, kunnskap og mangfold i fokus. Skolen er stor nok til å romme mange ulike mennesker og ha et spennende fagtilbud, men liten nok til å kunne vise omsorg for hver enkelt elev. Vi har seks ulike utdanningsprogrammer, ca.500 elever og 90 ansatte. Skolen ligger nær Vennesla sentrum, ca. 20 km nord for Kristiansand.

 
Relaterte stillinger
Det er for tiden ingen prioriterte stillingsannonser publisert på denne siden. Skriv inn søkeord i feltet ovenfor for å søke blant alle stillingsannonser, eller klikk her for å gå til førstesiden.