Viser av

Avdelingsleder service og samferdsel og økonomifag - Kristiansand katedralskole Gimle

Vest-Agder fylkeskommune

Oppstart etter avtale.

Arbeidsoppgaver:

 • Avdelingsledere har pedagogisk og økonomisk ledelsesansvar for definerte områder. Det inngår både elev- og personalansvar i stillingene. For denne stillingen omfatter dette elever på programområdet Service og samferdsel og lærere som underviser i programfag på service og samferdsel og økonomisk rettede programfag på studiespesialisering. Det forventes at avdelingsleder er tett på elevene sammen med rådgiver, kontakt- og faglærere.
 • Ved behov, kan det på et senere tidspunkt bli aktuelt å endre på avdelingsstrukturen. Ansvarsområde for stillingen kan i så fall bli endret.

Kvalifikasjoner:

 • Stillingen forutsetter utdanning inne ledelse og god kunnskap om videregående opplæring.
 • Fagtilknytning til service og samferdsel/økonomiske fag vektlegges og det er ønskelig med ledererfaring.
 • Manglende utdanning kan kompenseres ved bred erfaring.

Utdanningsnivå:

 • Høyskole / Universitet, (300 sp, 5 år) Mastergrad

Personlige egenskaper:

 • Personlig egnethet er avgjørende. I dette ligger det:
 • å være en god leder, være var i forhold til, og kunne respondere på, elevenes og de ansattes ulike behov
 • ha god formidlingsevne og kunne begrunne sine avgjørelser
 • være en god samarbeidspartner, være organisert og disiplinert
 • ha endringsevne og endringsvilje
 • være lojal mot skolens formål, ledelse, kolleger og elever og kunne bidra positivt til et godt arbeidsmiljø i egen avdeling og skolen som helhet.

Kristiansand katedralskole Gimle har over 1500 elever fordelt på utdanningsprogram for studiespesialisering, idrettsfag, service og samferdselsfag og helse- og oppvekstfag, samt IB Diploma programme, Arbeidslivstrening, Hverdagslivstrening og kurs for voksne.

Våre kjerneverdier er Kunnskap, Kultur og Glede. Med dette fokuserer vi på viktigheten av å tenke på hele mennesket i skolesituasjonen.  Vi er stolte av at elevene på KKG gir tilbakemelding om høy grad av trygghet og trivsel i miljøundersøkelser, men at de også velger oss fordi vi representerer faglig soliditet.

Vest-Agder fylkeskommune
er en av de største arbeidsgiverne på Agder med over 1600 ansatte innen utdanning, tannhelse, kultur, samferdsel, miljø og næring.  Vår visjon om å være en drivkraft for utvikling i landsdelen bygger på verdiene folkestyre, kompetanse og samarbeid
. Vest-Agder fylkeskommune er en IA-bedrift, og vi satser aktivt på tiltak som fremmer trivsel, tilstedeværelse og et godt arbeidsmiljø.  Vi ønsker søkere til våre ledige stillinger uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemninger eller etnisk tilhørighet.

 
Relaterte stillinger
Det er for tiden ingen prioriterte stillingsannonser publisert på denne siden. Skriv inn søkeord i feltet ovenfor for å søke blant alle stillingsannonser, eller klikk her for å gå til førstesiden.