Viser av

Undervisningsstillinger innen service og samferdsel og økonomifag på studiespesialisering - Kristiansand katedralskole Gimle

Vest-Agder fylkeskommune

Antall stillinger vil avhenge av hvor mange som innvilges etterutdanningsmidler og om det meldes inn overtallighet ved noen av de andre videregående skolene i Vest-Agder.

Fra 01.08.2019 har vi ledig inntil 300% stilling (fast/vikariat) for lærere som har undervisningskompetanse i programfagene på service og samferdsel og i ett eller flere av følgende programfag på studiespesialisering: markedsføring og ledelse, økonomi og ledelse, økonomistyring og rettslære. Det er ønskelig at søkere har relevant erfaring fra næringslivet.

Politiattest vil bli krevd av den som får tilbud om stilling i videregående skole.

Utdanningsnivå:

  • Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper:

  • I tillegg til faglig dyktighet søker vi kolleger som er gode klasseledere, dyktige formidlere, gode til å kommunisere med elever og foresatte, som har samarbeidsevne, er opptatt av å utvikle seg som pedagog og som kan vise til gode resultater.

Vi tilbyr:

  • Vi tilbyr et inspirerende og utfordrende arbeidsmiljø med dyktige elever og dedikerte kolleger.
  • Vi har et stort faglig miljø, sosiale aktiviteter og aktive trenings/mosjonsfellesskap.
  • Fylkeskommunale tilsettingsvilkår, herunder gode pensjons- og forsikringsordninger.

Kristiansand katedralskole Gimle har over 1500 elever fordelt på utdanningsprogram for studiespesialisering, idrettsfag, service og samferdselsfag og helse- og oppvekstfag, samt IB Diploma programme, Arbeidslivstrening, Hverdagslivstrening og kurs for voksne.

Våre kjerneverdier er Kunnskap, Kultur og Glede. Med dette fokuserer vi på viktigheten av å tenke på hele mennesket i skolesituasjonen.  Vi er stolte av at elevene på KKG gir tilbakemelding om høy grad av trygghet og trivsel i miljøundersøkelser, men at de også velger oss fordi vi representerer faglig soliditet.

Vest-Agder fylkeskommune
er en av de største arbeidsgiverne på Agder med over 1600 ansatte innen utdanning, tannhelse, kultur, samferdsel, miljø og næring.  Vår visjon om å være en drivkraft for utvikling i landsdelen bygger på verdiene folkestyre, kompetanse og samarbeid
. Vest-Agder fylkeskommune er en IA-bedrift, og vi satser aktivt på tiltak som fremmer trivsel, tilstedeværelse og et godt arbeidsmiljø.  Vi ønsker søkere til våre ledige stillinger uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemninger eller etnisk tilhørighet.

 
Relaterte stillinger
Det er for tiden ingen prioriterte stillingsannonser publisert på denne siden. Skriv inn søkeord i feltet ovenfor for å søke blant alle stillingsannonser, eller klikk her for å gå til førstesiden.