Viser av

Konsulent lønn

Vest-Agder fylkeskommune

Vi søker etter dyktige konsulenter til avdelingen for lønn og regnskap, med arbeidssted Arendal. Avdeling for lønn og regnskap er en av fem avdelinger underlagt fylkesdirektør for økonomi og styring. Avdelingen har hovedansvaret for utbetaling av lønn og godtgjørelser til ansatte i fylkeskommunen og tilknyttede virksomheter. Fagsystemene som brukes er HR-portalen, PAGA og Xledger. Det er ønskelig med tiltredelse snarest mulig. 

Arbeidsoppgaver:

 • Daglig oppfølging av lønnsdata i fagsystemer
 • Veiledning av merkantilt personell og andre ansatte
 • Avstemming og kontroll
 • Rapportering og remittering
 • Bidra til å forbedre interne rutiner og prosedyrer 
 • Delta i årsavslutning
 • Delta i prosjektarbeid knyttet til systemutvikling for lønn og personal 

Kvalifikasjoner:

 • Tre års økonomisk/administrativ utdanning på universitet eller høyskole
 • Relevant erfaring, gjerne fra offentlig sektor
 • Erfaring fra arbeid med teknologi som effektiviserer lønnsarbeid er ønskelig
 • Kjennskap til PAGA lønns- og personalsystem er en fordel

Personlige egenskaper:

 • Tydelig i kommunikasjon og med gode samarbeidsevner
 • Initiativrik og effektiv
 • Strukturert, analytisk og opptatt av kvalitet
 • Løsningsorientert og endringsvillig
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Et hyggelig og travelt arbeidsmiljø, preget av høy kompetanse og engasjement
 • Gode pensjonsordninger i KLP
 • Lønn iht gjeldende tariff1. januar 2020 etableres Agder fylkeskommune.  Vil du være med å løfte landsdelen?  Hvis du brenner for å gjøre Agder til et enda bedre sted å leve, har høy integritet og trives med å samhandle på tvers av fagområder, kan Agder fylkeskommune være arbeidsgiveren for deg.  Samfunnsoppdraget kan oppsummeres gjennom hovedmålet i Regionplan Agder 2030 om å utvikle Agder til en miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig region i 2030 - et attraktivt lavutslippssamfunn med gode levekår.  I Agder fylkeskommune blir et tillitsbasert medarbeiderskap og mestringsorientert ledelse grunnleggende for hvordan vi løser samfunnsoppdraget.

Fylkeskommunen er det regionale forvaltingsorganet som styres av det folkevalgte fylkestinget.  Fra 2020 vil Agder fylkeskommune ha rundt 3000 kompetente ansatte som arbeider med videregående opplæring, tannhelse, samferdsel, fylkesveger, kollektivtransport og  kultur, samt en rekke andre fagfelt innen regionale utviklingsområder.  Den nye fylkeskommunen vil med våre 18 videregående skoler og 29 tannklinikker ta hele Agder i bruk.  Fylkesadministrasjonen med politisk og administrativ ledelse vil holde til i Kristiansand.  I tillegg vil flere administrative avdelinger være plassert i Arendal.

 


 
Relaterte stillinger
Det er for tiden ingen prioriterte stillingsannonser publisert på denne siden. Skriv inn søkeord i feltet ovenfor for å søke blant alle stillingsannonser, eller klikk her for å gå til førstesiden.