Viser av

Konsulent økonomisystem og konsulent kvalitetssikring - Arendal

Vest-Agder fylkeskommune

Vi søker en konsulent på økonomisystem og en konsulent på kvalitetssikring i avdeling for lønn og regnskap, med arbeidssted Arendal. Avdeling for lønn og regnskap er en av fem avdelinger
underlagt fylkesdirektør for økonomi og styring. De vi søker vil ha en svært
sentral rolle innenfor kvalitetssikring og internkontroll, herunder også delta
i opplæring i avdelingens fagområder overfor merkantilt personell og andre
ansatte i hele fylkeskommunen og tilknyttede virksomheter. Fagsystemene som
brukes er Xledger økonomi- og regnskapssystem og PAGA lønn. Det er ønskelig med tiltredelse snarest mulig. Vennligst spesifiser i søknaden hvilken stilling du søker på, eller om du er interessert i begge stillinger.

Arbeidsoppgaver:

 • Konsulent økonomisystem: 

 • Faglig medansvar for systemkompetanse for økonomisystemet
 • Rapportering, ájourhold og kvalitetssikring av kontoplaner
 • Ressursperson for inn- og utgående fakturering og bruk av elektroniske løsninger 
 • Evne å se utviklingspotensial i fagområdet og etablere gode interne rutiner og prosedyrer 
 • Delta i prosjektarbeid knyttet til fagområdet 
 • Opplæring av medarbeidere  
 • Merverdiavgift  
 • Årsavslutning  
 •  

 • Konsulent kvalitetssikring:

 • Kartlegging og oppbygging av rutiner i avdelingen (både på regnskap- og lønnssiden)
 • Utarbeidelse og ájourhold av økonomihåndbok 
 • Sentral rolle i den løpende opplæringen på regnskap- og lønnsområdet i organisasjonen 
 • Delta i prosjektarbeid knyttet til fagområdet
 • Evne å se utviklingspotensial i fagområdet
 • Bistå i internkontrollen i egen avdeling 
 • Årsavslutning 
 •  

Kvalifikasjoner:

 • Tre års utdanning på universitet eller høyskole - fortrinnsvis innen økonomi og administrasjon
 • Relevant erfaring fra regnskaps- og økonomiarbeid kan kompensere for manglende formalkompetanse
 • Erfaring med teknologi som effektiviserer regnskapsarbeidet er ønskelig
 • Erfaring fra regnskapsarbeid og økonomisystem, gjerne fra kommunal sektor.
 • Interesse for ny teknologi som effektiviserer regnskapsarbeidet
 • Gode kunnskaper om økonomi- og lønnssystemer; kunnskap om Xledger økonomi- og regnskapssystem er ønskelig

Personlige egenskaper:

 • Tydelig i kommunikasjon, og med gode samarbeidsevner 
 • Initiativrik og effektiv
 • Strukturert, analytisk og opptatt av kvalitet
 • Løsningsorientert og endringsvillig
 • Fleksibel og villig til å arbeide ekstra i perioder
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Et hyggelig og travelt arbeidsmiljø, preget av høy kompetanse og engasjement
 • Gode pensjonsordninger i KLP
 • Lønn iht gjeldende tariff1. januar 2020 etableres Agder fylkeskommune.  Vil du være med å løfte landsdelen?  Hvis du brenner for å gjøre Agder til et enda bedre sted å leve, har høy integritet og trives med å samhandle på tvers av fagområder, kan Agder fylkeskommune være arbeidsgiveren for deg.  Samfunnsoppdraget kan oppsummeres gjennom hovedmålet i Regionplan Agder 2030 om å utvikle Agder til en miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig region i 2030 - et attraktivt lavutslippssamfunn med gode levekår.  I Agder fylkeskommune blir et tillitsbasert medarbeiderskap og mestringsorientert ledelse grunnleggende for hvordan vi løser samfunnsoppdraget.

Fylkeskommunen er det regionale forvaltingsorganet som styres av det folkevalgte fylkestinget.  Fra 2020 vil Agder fylkeskommune ha rundt 3000 kompetente ansatte som arbeider med videregående opplæring, tannhelse, samferdsel, fylkesveger, kollektivtransport og  kultur, samt en rekke andre fagfelt innen regionale utviklingsområder.  Den nye fylkeskommunen vil med våre 18 videregående skoler og 29 tannklinikker ta hele Agder i bruk.  Fylkesadministrasjonen med politisk og administrativ ledelse vil holde til i Kristiansand.  I tillegg vil flere administrative avdelinger være plassert i Arendal.

 


 
Relaterte stillinger
Det er for tiden ingen prioriterte stillingsannonser publisert på denne siden. Skriv inn søkeord i feltet ovenfor for å søke blant alle stillingsannonser, eller klikk her for å gå til førstesiden.