Ledige stillinger og jobber innen helse og sosial

Ledige stillinger og ledige jobber innen helse og sosial. Helse og sosialsektoren i Norge representerer den største arbeidsplassen målt i antall ansatte som utgjør mer enn 120.000 bare i offentlig sektor fordelt over de regionale helse- foretakene og helse- og omsorgsforetak i kommunene. Sektoren har et økende behov av helse- og sosialpersonell frem til 2035, målt ift befolkningsveksten og brukere, og har derfor et betydelig rekrutterings- behov av nye ressurser innen fagområdene pleie- og omsorg og spesialisthelsetjenesten. Det er på kort og lang sikt å kunne rekruttere de rette og i et omfang som vil dekke behovene. Sektoren tilbyr et mangfold av svært spennende arbeids-oppgaver innenfor fagområder langt utover det vi umiddelbart assosierer med helse og sosial. Sektorens behov for oppgradering av- og satsning på IKT alene åpner for svært spennende IKT-relaterte arbeidsoppgaver.

Les mer
Ledige stillinger i helse og sosial

Søk

Søk blant våre %number_of_positions% ledige stillinger og jobber

Ledige stillinger og jobber i helse og sosial
Side av
Side av
Det er for tiden ingen prioriterte stillingsannonser publisert på denne siden. Klikk her for å gå til førstesiden.