Ledige stillinger offentlig forvaltning

Her finner du ledige stillinger og jobber innen offentlig forvaltningn. Stats- og kommuneforvaltningen er en del av den offentlige forvaltningen og ivaretar forvaltningsmessige oppgaver. Samfunnet endres kontinuerlig og behovet for kompetanse tilsvarende. Det finnes mange ledige stillinger ig ledige jobber innen offentlig forvaltning. Den offentlige forvaltningen inkluderer trygdeforvaltningen, men ikke lovgivende myndigheter, rettspleie eller bevaring og/eller forbedring av produksjonsmidlene. Den sittende regjeringens IT-politikk vil åpne for nye spennende arbeidsoppgaver innen IKT. Digitalisering av offentlig sektor generelt vil frigjøre ressurser til områder der behovet er stort.

Les mer
Ledige stillinger i offentlig forvaltning

Søk

Søk blant våre %number_of_positions% ledige stillinger og jobber

Ledige stillinger og jobber i offentlig forvaltning
Side av
Side av
Det er for tiden ingen prioriterte stillingsannonser publisert på denne siden. Klikk her for å gå til førstesiden.