Ledige stillinger og jobber i politiet

Ledige stillinger og jobber innen politiet. I Norge finnes 27 politidistrikt og 7 særorgan. I 1894 hadde Norge 54 politidistrikter. Det var først i 2001 at Norge fikk ett sentralt organ som overordnet styringsinstans gjennom innføring av Politidirektoratet. I 2002, gjennom ny politireform, ble antall politidistrikt redusert til 27politidistrikt. Politiets 7 særorgan støtter og styrker politiet i distriktene og dekker særlige faglige behov. Det er spennende muligheter innenfor alle stillingskategorier og fagfelt i tillegg til de politifaglige fagfeltene. Politidirektoratet har overordnet ansvar for politidistriktene og særoganene med unntak av PST som rapporterer til Justisdepartementet. Politiet ivaretar sikkerhet lokalt og nasjonalt og utfører en svært viktig samfunnsoppgave.

Les mer
Ledige stillinger og jobber i politiet

Søk

Søk blant våre %number_of_positions% ledige stillinger og jobber

Ledige stillinger og jobber i politi
Side av
Side av
Det er for tiden ingen prioriterte stillingsannonser publisert på denne siden. Klikk her for å gå til førstesiden.