Ledige stillinger Ullensaker

Her finner du ledige stillinger og jobber i Ullensaker. Ullensaker med sine ca 31.600 innbyggere er en av de kommunene i landet som vokser raskest. Ullensaker ligger nordøst for Oslo, på Øvre Romerike. Jessheim er kommunesenter og regionsenter på Øvre Romerike.  Ullensaker preges av et kulturlandskap med bølgende åser, spennende raviner og grytehullsjøer som ble dannet på slutten av siste istid. Kommunen er vertskap for Oslo Lufthavn Gardermoen. Flyplassen er porten til Norge og samtidig vår port ut til verden. Dette gir også Ullensaker utfordringer og har medført en rivende utvikling av både boligbygging og næringsetableringer. Tidligere var forsvaret og landbruket de viktigste arbeidsplassene. I dag domineres næringslivet av ledige stillinger og jobber innenfor flyplassen, handel, hotell/konferanse og transport/logistikk. Tilbudet innen kultur og tjenesteyting øker, bl.a som følge av Jessheims bymessige utvikling.

Les mer
Ledige stillinger Ullensaker

Søk

Søk blant våre %number_of_positions% ledige stillinger og jobber

Ledige stillinger og jobber i Ullensaker
Side av
Side av
Det er for tiden ingen prioriterte stillingsannonser publisert på denne siden. Klikk her for å gå til førstesiden.