politi_topbanner3

Politiet har fått ny rekrutteringsportal

Denne siden er ikke lenger aktiv og avvikles i løpet av 2018. Ledige stillinger i Politi- og lensmannsetaten publiseres på politiets hjemmeside www.politiet.no/om/jobb-i-politiet.
Dette gjelder også ledige stillinger hos Sysselmannen på Svalbard og Namsfogden i Oslo.


 
Stillinger
Side av
Side av
Det er for tiden ingen stillingsannonser publisert på denne siden.